عوارض اخذ شده غیرقانونی زوج و فرد به رانندگان برگرداننده خواهد شد

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره اخذ عوارض محدوده زوج و فرد در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته تعرفه‌ای برای این موضوع نداشتیم و معاونت حمل و نقل شهرداری لایحه شورای شهر را تفسیر و اقدام به اخذ عوارض کردند که شکایت شهروندان را به همراه داشت. به گزارش فرمون و به نقل از عصر خودرو، وی ادامه داد: از نظر شورای شهر اخذ این عوارض غیرقانونی بوده و در همین زمینه رئیس شورای شهر نامه‌ای به شهرداری ابلاغ کرده است. همچنین اگر شهرداری هر سئوال یا استفساریه‌ای بیان کند در شورای شهر بررسی و از طریق رئیس شورای شهر نظرمان را بیان می‌کنیم.

علیخانی در ادامه تصریح کرد: نظر پلیس راهور درباره اخذ عوارض محدوده زوج و فرد با ما یکسان است و حتی یکی از دستگاه‌های نظارتی مهم طی مکاتباتی، غیرقانونی بودن اخذ عوارض در سال گذشته را اعلام کرده است. البته در سال جاری محدوده زوج و فرد وجود ندارد و این موضوع به حلقه دوم تبدیل شده است. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در ادامه بیان داشت: در سال 98 تردد خودروها بر اساس زوج و فرد نیست و این موضوع توسط شورای عالی ترافیک که پلیس هم عضو آن است مورد تایید قرار گرفته است.

[irp posts="2244" name="راهنمای خرید طرح از سایت تهران من my.tehran.ir"]

همچنین در سال 98 بر اساس این مصوبه تغییراتی صورت گرفته، اما باید گفت که اخذ عوارض در سال گذشته غیرقانونی بوده است. البته شهردار تهران اگر استفسار کند، موضوع در صحن شورای شهر مورد بررسی و به هیات تطبیق اعلام و رای نهایی اجرایی می شود علیخانی در پایان درباره بازگشت عوارض غیرقانونی در سال 97 به شهروندان گفت: بازگشت این مبالغ قابل انجام است و باید مورد محاسبه قرار گیرد. اگر قرار بر برگشت این عوارض باشد،مبلغ به حساب کارت شارژ شهروندان انتقال می‌یابد و شهروندان می‌توانند در محدوده ترافیک 98 از آن استفاده کنند.