آموزشگاه های رانندگی چهارمحال و بختیاری و شهرکرد+ آدرس و شماره تلفن

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
۱خ ورزش- کوچه ۵ پ ۲پایه ۳سعدیشهرکرد
۲سعدی- خ غربی- نبش ۸۴ پ ۱پایه ۳هادیشهرکرد
۳خ کاشانی حفاصل فلکه دانشگاه ۴راه طالقانی بالاتر از اداره برق کوچه ۶۴پ۱پایه ۳رایانشهرکرد
۴خ شریعتی خ رجائی شمالی پ ۶۴پایه ۳سجادشهرکرد
۵خ کاشانی جنب خوابگاه دانشجویی علوم پزشکیپایه ۳رضاشهرکرد
۶شهرکرد یراباد غربی فردوسی شمال خ بسیج نبشکوچه یک پ۲پایه ۳محمدشهرکردشهرکرد
۷خ سعدی شرقی نبش کوچه ۶پایه ۳پیشتازشهرکرد
۸فلکه فردوسی خ فردوسی جنوبی خ شیراز پ ۱۳ تلفن: 03832275515پایه ۳بام ایرانشهرکرد
۹بلوار ملت طبقه فوقانی مجع امور صنفی جنب پل هوایی تلفن: 034243749پایه ۳سبحانبروجن
۱۰میدان بیمارستان ابتدای جاده سیایرد جنب مهدیه تلفن: 03834245272پایه ۳حسینیبروجن
۱۱خ تختی شمالی جنب درمانگاه تامین اجتماعی پ۳۱۴پایه ۳امینبروجن
۱۲لردگان خ شهدا روبرو مصلاپایه ۳هدیلردگان
۱۳خ گلزار روبروی ثبت احوالپایه ۳زاگرسلردگان
۱۴بلوار شهید کلانتری روبه درمانگاه تامین اجتماعیپایه ۳شاهدلردگان
۱۵خ شریعتی نرسیده به سه راه بابا حیدرپایه۳شاهدفارسیان
۱۶خ هلال احمر نرسیده به دبیرستان ایثارپایه ۳نسیمفارسیان
۱۷خ آیت‌اله غفاری جنب اداری آب تلفن: 03833227353پایه ۳هاتففارسیان
۱۸جونقان بلوار کشاورز روبروی رستوران ستاره شهر جنب مسجد صاحب‌الزمان تلفن: 03833260885پایه ۳مهدیجونقان(فارسان
۱۹خ پاسداران پ ۳۵پایه ۳خوشنامسامان
۲۰خ کاشانی خ پنجم پ ۳پایه ۳آرمانهفشجان
۲۱ساحل شرقی روبروی ترمینال تلفن: 03832427007پایه ۳رعدفرخشهر
۲۲خ ساحل جنب ترمینالپایه ۳محمدبنبن
۲۳خ آزادی پاین تر از هلال احمرپایه ۳احسان شلمزارشلمزار
۲۴میدان انقلاب نبش ترمینال فرخشهر خ حافظ کوچه ۱۳پ ۲۷پایه ۳امینشهرکرد
۲۵اردل-خ سپاه جنوبی جنب بسیج دانش‌آموزیپایه ۳طلوعاردل
۲۶انتهای خ معلم بالاتر از بیمارستان امام جوادپایه ۳وحیدناغان
۲۷مال خلیفه فلکه سیدکریم علوی روبروی شهرداریپایه ۳محمدمال خلیفه
۲۸کوهرنگ ابتدای جاده دیمهپایه ۳پارسیانکوهرنگ
۲۹آلونی- جنب مخابراتپایه ۳شهابآلونی
۳۰بروجن-تختی شمال جنب تاکسی تلفنی پیامپایه ۳پدالبروجن