آموزشگاه های رانندگی گلستان+ آدرس و شماره تلفن

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاه
1 بلوار کاشانی- بین کاشانی 9و11 تلفن: 01732155065پایه 3ایران
2کوی افسران- خ اصلی- جنب کمیته امدادپایه 3پارس
3میدان شهید مفتح- ابتدای بلوار الغدیر تلفن: 01732423579پایه 1و2و3بهار
4چاله باغ- روبروی پمپ بنزینپایه 3پرستو
5بلوار کاشانی- کاشانی 25پایه 3پرنده
64راه میرداماد- 30متری گرگانجدیدپایه 3جهان‌بین
7بلوار دانش- پ 24پایه 3فرهنگ
8کمربندی-روبروی راهور- جنب شهرک خیامپایه 3مائده
9خ پنجم آذر- روبروی سینما عصر جدید تلفن:01732327063پایه 3مهر
104راه فلسفی- بلوار شهید باهنر تلفن: 01732427234پایه 1و2و3هدف
11خ شهدا غربی- سه راهی مختوم- پ 507پایه 3اسفن
12خ حافظ جنوبی- نرسیده به 17شهریور شرقی تلفن: 01733339589پایه 3پارسا
13میدان آزادگان- خ آزادگان- دفتر سابق اداره پستپایه 3ترکمن
14خ آق قایه- محله کرضه حاجی تلفن: 01733240061پایه 1و2ترکمن صحرا
15ضلع شرقی- میل گنبد خ کسری جنب دبیرستان فراغی تلفن: 01733230022پایه 3سامان ترافیک
16خ پاسداران- پشت مخابراتپایه 3ایران ترافیک
17خ ابوذرپایه 3ایمن ترافیک
18خ 30متری الغدیر- روبروی اکبر جوجهپایه 3صادقی
19بلوار شهید مدنی- خ شهید شیخپایه 3گلستان
20خ طالقانی- جنب بانک کشاورزی مرکزیپایه 3متین
21خ شهید بهشتی خ دانشپایه 3شاهد
22خ شهید بهشتی- بهشتی 9- حسینی‌طلب 17پایه 3مهرگان
23خ فاطمیه- رضوان 23پایه 3تربیت
24خ محمدیه- نبش رسالت 10پایه 3صدرا
25خ طالقانی شمالی- 4راه ابراهیمی- بوستان 12پایه 3فدک
26روبروی کمیته امداد-خ پاسداران بیستمپایه 3ستار
27خ ابوعمار- ابوعمار هفتم تلفن: 01734483596پایه 3شهاب
28بلوار امام خمینی نرسیده به ایستگاه گرگان روبروی سپاه تلفن: 01734528900پایه 3امید
29خ باهنر- جنب میدان وحدت- هوشگلدی 20پایه 3دریا
30خ معلم- کوچه میکائیل دهم تلفن: 01734527494پایه 3مختومقلی
31خ مختومقلی فراغی- روبروی دامپزشکیپایه 3فراغی
32بلوار امام خمینی- جنب فرمانداریپایه 3نادر
33خ نواب صفوی- جنب پلپایه 3کوثر
34خ فاطمیه پ 8پایه 3هدایت
35روبوری هتل استقلال- جنب CNG تلفن: 01735221680موتورسیکلتریحان
36روبروی 2جاده گرگان- گنبد ابتدای جاده نومل تلفن: 01732167144موتورسیکلتسینا
37جاده نوده کتول- نرسیده به پیچک محلهموتورسیکلتتلاش
38خ طالقانیموتورسیکلتهاوش