آموزشگاه های رانندگی هرمزگان و بندرعباس+ آدرس و شماره تلفن

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
1بلوار جمهوری پشت پارک شهید دباغیان تلفن: 07633333931پایه 3و موتوربهاربندرعباس
2بلوار جمهوری اسلامی کمربندی شیر سوم تلفن: 07633685888پایه 3همابندرعباس
3آزادشهر- نرسیده به 4راه خانه نان تلفن: 07633347888پایه 3 و موتورامینبندرعباس
4امیرآباد خ زیتونپایه 3مرادپوربندرعباس
5خ دامائی- کوچه گوهران 13 تلفن: 07633680009پایه 3معجزهبندرعباس
6بندرعباس دامائی خ گازپایه 1و2و3خلیج فارسبندرعباس
7جنب بیمارستان شریعتی بلوار ناصر تلفن: 07633335935پایه 3مقدمبندرعباس
8میدان شهدا پشت صنایع دستیپایه 3 و موتورکیوانبندرعباس
9میناب- بلوار بسیج- جنب اداره پستپایه 3و موتورحجتمیناب
10بلوار آل محمد- جنب محیط زیستپایه 3میلادمیناب
11شهرستان جاسک- خ ائمه- پ123پایه 3ایلیاجاسک
12رودان خ شهداپایه 3نصیبیرودان
13رودان- ورودی شهر اطفاء حریقپایه 3نظریرودان
14بلوار معلم جنوبی- جنب شرکت خرماپایه 3یکتاحاجی‌آباد
15بندر خمیر- خ فردوسیپایه 3بامشادخمیر
16جزیره قشم- بلوار ولیعصر- خ دانشپایه 3اتحادقشم
17جزیره قشم- میدان حافظ بلوار سیستان ورودی دومپایه 3اسلامیقشم
18خ پاسداران- جنب مخابرات امام حسینپایه 3 و موتورآریابندر لنگه
19بندر کنگ- فلکه لنج شهرک فردوسیپایه 3و موتورسلیمبندر کنگ
20بندر چارک- خ فلسطین خ شهید پامپایه 3صبابندر چارک
21بلوار امام خمینی پشت اداره برقپایه 3والفجرپارسیان
22خ شهید ناجی روبروی پارک شهروندپایه 3سعیدپارسیان
23بستک- خ قدسپایه 3خورشیدبستک
24بستک- خ انقلاب کوچه عبدالهیپایه 3مسعود
25جناح بستک- خ علی ابن ابیطالبپایه 3داوودبستک
26خ طالقانی- روبروی شرکت اطفاء حریقپایه 3میلادحاجی‌آباد
27بخش رویدر خ کوثر کوی نشاطپایه 3زادگلرویدر
28شهرستان سیریک بلوار معلم شمالی محله سورگیپایه 3زرهیسیریک
29میناب بلوار خلیج فارس دوراهی بهمنیپایه 3دانشمیناب