آموزشگاه های رانندگی خراسان رضوی و مشهد+ آدرس و شماره تلفن

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
۱خ امام بعد از میدان صاحب‌الزمان سمت گلزار شهداپایه ۳همابجستان
۲خ۱۵خرداد بعد از اداره بهزیستیپایه ۳سعیدبردسکن
۳خ طالقانی- بالاتراز راهنمایی و رانندگیپایه ۳مسعودبردسکن
۴بخش ۲- بلوار امام خمینی- روبروی نانواییپایه ۳امینتایباد(باخرز)
۵خ میثم جنوبیپایه ۳ایرانمهرتایباد
۶شهرک امام حسین مستضعفین جنوبی- نبش کوچه دومپایه ۳یاسرتایباد
۷خ تایباد- ۴راه مخابرات قدیم- جنب کوچه علویپایه ۳انصافتربت جام
۸خ جامی- روبروی کاشی ایراناپایه ۳عدالتتربت جام
۹بلوار امام خمینی-روبروی مسجد امام حسن مجتبیپایه ۳مهارتتربت جام
۱۰بلوار امام خمینی- بعد از تالار پردیسان جنب کارواش کار۲۰پایه ۳یگانهتربت جام
۱۱فردوسی شمالی-بازار روزپایه ۳البرزتربت حیدریه
۱۲بلوار مدرس-مقابل شرکت گازپایه ۳ایرانیانتربت حیدریه
۱۳خ مدرس- ۴۵متریپایه ۳شاهینتربت حیدریه
۱۴خ کاشانی- روبروی کاشانی ۱۹پایه ۳دماوندتربت حیدریه
۱۵خ ابوذر غفاری- نبش ابوذر ۸پایه ۳همشهریتربت حیدریه
۱۶خ پاسدارانپایه ۳کوثرجغتا
۱۷بلوار امام خمینی- بعد از تالار مهدی روبروی خ صدرپایه ۳آزادگانچناران
۱۸خ بهشتی ۲- پ۴۱پایه ۳صداقتچناران
۱۹بلوار معلم- بانک کشاورزی سابقپایه ۳سیناخلیل آباد
۲۰خ شهید با هیات- سمت راستپایه ۳ایمانخواف
۲۱خ ۷۲تن شهید- جنب بنگاه سوادکوهپایه ۳وحدتخواف
۲۲خ پارک- مقابل درب ورودیپایه ۳بزرگمهردرگز
۲۳خ کلات ۲- نرسیده به ۴راه علامه مجلسی پ ۱۸۴پایه ۳ثامندرگز
۲۴بلوار امام رضا- بعد از خ فرمانداریپایه ۳رسالترشتخوار
۲۵زاوه دولت‌آباد بعد از ۴راه سی متریپایه ۳پیشگامانزاوه
۲۶میدان شهدا خ جهاد کشاورزی- جنب جهاد ۴ تلفن: 05144291550پایه ۳آریاسبزوار
۲۷بلوار بوتان گاز- روبروی ایران خودروپایه ۳اسرارسبزوار
۲۸آخر خ عظیمیانپایه ۳بیهقسبزوار
۲۹۳۰متری هویزه- ۴راه بنیاد شهیدپایه ۳راهنماسبزوار
۳۰خ علامه طباطبائی- جنب اداره بازرگانیپایه ۳سروشسبزوار
۳۱شهرک صنعتی خاوران- روبروی بوتان گاز تلفن: 05144670777پایه ۳مدرسسبزوار
۳۲۴راه دانشگاه خ رازی- ۲۰متری فقیه تلفن: 05712641415پایه ۳ملتسبزوار
۳۳بلوار جمهوری اسلامی کوچه هنرستانپایه ۳حمایتسرخس
۳۴۳۰متری کشاورزی- جنب اداره آب و فاضلابپایه ۳شاهدسرخس
۳۵بلوار جانبازان- جنب شهرک نفتپایه ۳نصرسرخس
۳۶۳۵متری ولیعصر- روبروی دادگستریپایه ۳صالحصالح تربت حیدریه
۳۷جاده شاندیز- دهنو- مدرس ۲۵- پ ۱۰پایه ۳فرازطرقبه-شاندیز
۳۸بلوار امام رضا-تقاطع خ پهلوان شورورزیپایه ۳فیروزهشهر فیروزه
۳۹خ امام رضا غربی- بین غربی ۱و ۳پایه ۳ثامن صبافریمان
۴۰خ شهید دکتر چمران- ۵راه بهارپایه ۳فردوسفریمان
۴۱شهرک هاشمیه – خ سعدی غربی ۳پایه ۳قانونفیض‌آبادتربت حیدریه
۴۲خ چمران- ولیعصر ۶پایه ۳رامینقوچان
۴۳خ شهرداری خ باهنر مقابل باشگاه تختیپایه ۳رضاقوچان
۴۴خ ابن سینا- بعد از ۴راه اول پ ۵۱پایه ۳مهرگانقوچان
۴۵کوی امام رضا- نرسیده به ۳۰متری باغ صفاپایه ۳نورقوچان
۴۶خ ۱۵خرداد- ۱۵خرداد۳پایه ۳عارفکاشمر
۴۷بلوار جمهوری اسلامی نبش جمهوری ۸پایه ۳میلادکاشمر
۴۸بلوار کمال‌الملک- کمال الملک ۴۱پایه ۳ترشیزکاشمر
۴۹بلوار امام رضاپایه ۳همیارکلات نادر
۵۰خ غفاری-جنب آزمایشگاه اداره و ترابریپایه ۳مبینگناباد
۵۱بلوار معلم- روبروی مدیریت جهاد کشاورزیپایه ۳مسعودگناباد
۵۲طبرسی شمالی- بین طبرسی ۱۱و ۱۳ تلفن: 05132179202پایه ۳آرام رانمشهد
۵۳بلوار الهیه ابتدای الهیه ۱۵- جنب غذای آماده آرمانپایه ۳آزمایشمشهد
۵۴بین پل استقلال و قائم- بین آزادی ۴۰و ۴۲ تلفن: 05136050013پایه ۳آزمونمشهد
۵۵خ گاز بین گاز ۱۵-۱۷- جنب فروشگاه اتکا تلفن:0215132721272پایه ۳ابتکارمشهد
۵۶میدان شهید عباسپور- بلوار حر- حر ۲۸- بین الوند ۵۲-۵۴پایه ۳آسه رانمشهد
۵۷خواجه ربیع بلوار بهمن- نبش بهمن ۲۸پایه ۳اتحادکلاهی نومشهد
۵۸بلوار جانباز- نبش جانباز ۱۳ تلفن: 05137666424پایه ۳احسانمشهد
۵۹بین میدان ابوطالب و موسوی قوچانی- خ حر عاملی تلفن: 05137299666پایه ۳ارشادمشهد
۶۰وکیل‌اباد بعد از ۴راه صدف روبروی شهرداری منطقه تلفن: 05138900014پایه ۳اسلامیمشهد
۶۱وکیل‌باد- نبش وکیل اباد ۹پایه ۳اسلامی نیامشهد
۶۲خ مطهری شمالی-بعد از مطهری شمالی ۱۵پایه ۳انقلابمشهد
۶۳ابتدای بلوار پیروزی- پیروزی ۵- ابتدای بلوار رضوی پ۱۹ تلفن: 05132222202پایه ۳ایران زمینمشهد
۶۴قاضی طباطبائی ۱۶- پ ۹ تلفن: 05137230150پایه ۳بشارتمشهد
۶۵میدان تقی آباد- بعد از ۴راه استانداری- جنب تالار یگانهپایه ۳بهارمشهد
۶۶رضاشهر- پیروزی ۱ روبروی جام عسل تلفن: 05132567300پایه ۳پارسمشهد
۶۷قاسم‌آباد- بین شریعتی ۴۴-۴۶ تلفن: 05136621915پایه ۳پارسیانمشهد
۶۸احمدآباد بلوار بعثت- بین ابوذر غفاری و رضا- پ ۵۱ تلفن: 05138402251پایه ۳پاسارگادمشهد
۶۹امام خمینی ۸۸- نبش ۴راه اولپایه ۳تخت جمشیدمشهد
۷۰بلوار عبدالمطلب- نبش عبدالمطلب ۳ تلفن: 05137347502پایه ۳ترافیکمشهد
۷۱۱۰۰متری- مهرآباد نبش خ عبادت تلفن: 05132573834پایه ۳ثامنمشهد
۷۲قاسم آباد- ۴راه مخابرات- امامیه ۳۰ تلفن: 05136621196پایه ۳جمهوریمشهد
۷۳بلوار طبرسی- اول طبرسی بین طبرسی ۶۲-۶۴ تلفن: 05132708881پایه ۳حقیقیمشهد
۷۴وکیل آباد- بلوار آب و برق خ ۸شهریور ۷- پ ۳۱۷ تلفن: 05138653000پایه ۳حافظ رانمشهد
۷۵صیاد شیرازی ۲۰- پ ۴ تلفن: 05138666637پایه ۳راهنوردمشهد
۷۶۴راه نخریسی- نرسیده به ۱۷شهریور ۸پایه ۳دانشمشهد
۷۷بلوار عبدالمطلب بین ۵۲-۵۴پایه ۳دانشمندمشهد
۷۸بلوار پیروزی بین پیروزی ۱۲-۱۴ تلفن: 05138796150پایه ۳رانیرانمشهد
۷۹میدان بار نقان- رسالت ۵۵- جنب مسجد امام محمد تقیپایه ۳رحمانیمشهد
۸۰میدان شهدا- ابتدای خ خواجه‌ربیع بین عبادی ۱۱-۹پایه ۳سجادمشهد
۸۱۴راه راه آهن- نبش عبادی۴۲پایه ۳سنجشمشهد
۸۲نبش پنجتن۵۵پایه ۳صبامشهد
۸۳بلوار سیدی خ خلج- بین خلج ۸-۶پایه ۳عصارزادهمشهد
۸۴بلواروکیل آباد ؛ بین حافظ وهفت تیر(بین وکیل آباد ۲۶و۲۸) تلفن: ۳۸۹۳۵۵۸۰پایه ۳فداچمشهد
۸۵بلوار توس- میدان معراج- توس ۴۳پایه ۳فرهنگمشهد
۸۶بلوار مصلی- مصلی ۱/۷پایه ۳قائممشهد
۸۷بلوار شاهد-شاهد ۴/۳۸- نبش پیام ۱پایه ۳کیمیامشهد
۸۸بلوار سرخس- بعد از میدان بار رضوی- دوربرگردان دومپایه ۳آرامشمشهد
۸۹طلاب-۴راه سیلو- مقابل صادراتپایه ۳لالهمشهد
۹۰بلوار توس-بعد از ۳راه دانش-بین توس ۸۲-پ ۱۸پایه ۳ماهانمشهد
۹۱وکیل آباد- بلوار هاشمیه- هاشمیه ۱۸ پ ۱۸ تلفن: 05138831970پایه ۳محمدزادهمشهد
۹۲جاده قدیم قوچان- بین دوست‌آباد ۳۰-۳۲پایه ۳مرکزیمشهد
۹۳قاسم آباد- شهرک میعاد- بین میعاد۳-۵ تلفن: 05135222422پایه ۳معراجمشهد
۹۴بلوار فرودگاه- پروین اعتصامی ۱۶پایه ۳مقدممشهد
۹۵بلوار مفتح- بین مفتح ۴۳-۴۵پایه ۳مقدممشهد
۹۶بلوارشیرودی- نبش شیرودی ۱/۱۱پایه ۳ممتازمشهد
۹۷بین میدان تختی و ۴راه پل خاکی پ ۴۶پایه ۳نعیمیمشهد
۹۸روبروی بانک کشاورزی ساختمان سابق اداره پستپایه ۳ثامننصرآباد تربت جام
۹۹نقاب- نرسیده به میدان بسیجپایه ۳عطاملک جوینینقاب سبزوار
۱۰۰خ ۱۵خرداد- بلوار بعثت-بعثت ۲۱پایه ۳آرشنیشابور
۱۰۱خ امام خمینی-بلوار شهید فهمیده- روبروی پایگاه بسیجپایه ۳حافظنیشابور
۱۰۲خ دارائی- روبروی فرهنگسرای سیمرغپایه ۳خیامنیشابور
۱۰۳۲۲بهمن شرقی- بین ۲۱-۲۳پایه ۳سروشنیشابور
۱۰۴فردوسی شمالی- بالاتر از ۴راه بعثت- روبروی مخابرات مرکزی پ ۴۸۸پایه ۳شکوهنیشابور
۱۰۵بلوار جمهوری روبروی کلانتری ۱۲پایه ۳هدایتنیشابور
۱۰۶بلوار فضل غربی-جنب فنی و حرفه ایی(انتهای پاستور ۱۶) تلفن: 05142622001پایه ۳هدفنیشابور
۱۰۷شهر خرو- شهرک امام رضا- نبش سینا ۲پایه ۳پارسهنیشابور
۱۰۸قاسم آباد بلوار اندیشه بین اندیشه ۵۷-۵۹-پ ۴۷۷ تلفن: 05136570387پایه ۱و۲امینمشهد
۱۰۹خ سعدی- جنب فروشگاه اتکا بین سعدی ۱۰-۱۲پایه ۱و۲اطمینانگناباد
۱۱۰شهرک ولی عصر- جنب هواشناسی جاده پادگانپایه ۱و۲خلیج فارستربت حیدریه
۱۱۱خ فردوسی شمالی ۱۱ تلفن: 05142222414پایه ۱و۲بینالودنیشابور
۱۱۲بلوار توحید شرق روبروی بیمارستان واسعیپایه ۱و۲حمایتسبزوار
۱۱۳بلوار طالقانی خ ناسیونال جنب بانک سپهپایه ۲آرمینقوچان
۱۱۴شهرک امام حسین- بلوار فرهنگیان- نبش کوچه مخابرات خاتم‌الانبیاپایه ۲مرصادتایباد
۱۱۵بلوار میامی- کرامت ۱۴- جنب مجتمع تجاری صدفموتورسیکلتنوینمشهد
۱۱۶طبرسی شمالی روبروی طبرسی ۵۱موتور سیکلتوحدتمشهد
۱۱۷خواجه ربیع- جاده کلات- ابتدای خلق آبادموتورسیکلتاستقلالمشهد
۱۱۸خلج۱۲- بین شهید دائی ۱۹- و ۲۱موتورسیکلتفردوسیمشهد
۱۱۹بلوار توس- بین توس ۹۰-۹۲ تلفن: 05136510050موتورسیکلتتوسمشهد
۱۲۰بلوار امام خمینی- امام خمینی ۱۷موتورسیکلتبهارانمشهد
۱۲۱جاده سنتو- روبروی دانشگاه علوم پزشکی- جنب برش امینموتورسیکلتسیمرغگناباد
۱۲۲انتهای جعفرآباد- جنب پمپ بنزین بیهق تلفن: 05144219888موتور سیکلتحکیمسبزوار
۱۲۳بلوار آزادگانموتور سیکلتعطارنیشابور
۱۲۴بلوار شهید بهشتی بهشتی ۹موتور سیکلتآزادینیشابور
۱۲۵زاوه جاده تربت به زاوه نرسیده به باسکولموتور سیکلتارمغانزاوه
۱۲۶شهید تهامی- نرسیده به روستای سرمرزهموتور سیکلتآرمانخلیل‌آباد
۱۲۷بلوار امام رضا- جاده ملکی- مقابل هنرستان طالقانیموتور سیکلتساحلتربت حیدریه
۱۲۸دهنو- جاده شاندیز- مدرس ۲۵ پ ۱۰موتور سیکلتفجرطرقبه- شاندیز
۱۲۹انتهای خ شهید رجائی- بعد از شهرک قائمموتورسیکلتموعودفریمان
۱۳۰انتهای خ حافظ بعد از دبستان قاضی محمد سمت چپموتورسیکلتمجدجامتربت جام
۱۳۱نقاب- بلوار امام خمینی-خ سیلوموتورسیکلتنویدجوین
۱۳۲پایین تر از میدان ارشاد بلوار صنعتموتورسیکلتمهرسبزوار
۱۳۳بلوار بسیج- نبش بسیج ۱۱موتورسیکلتجوانکاشمر
۱۳۴تربت حیدریه- میدان ۲۲ بهمن جنب کارخانه قندموتورسیکلتآسمانتربت حیدریه
۱۳۵قائم ۲۷موتورسیکلتهمشهریکاشمر
۱۳۶کمربندی- مقابل باربری عثمانیموتورسیکلتایران شرقخواف
۱۳۷۴راه خرمشهر-خ برق مزار- روبروی باغ تالار الماسموتورسیکلتکمیلتایباد
۱۳۸خ آیت‌آله ذبیحی۲- پ ۶موتورسیکلترادقوچان
۱۳۹شهر فیروزه حاشیه بلوار امام رضا- جنب شرکت تابشموتورسیکلتتابششهرفیروزه
۱۴۰جغتای بلوار پاسداران- نبش امام علی- جنب ۳راهی ارزنهموتورسیکلتیاسجغتا
۱۴۱باخرز- ۳راهی ارزنهموتورسیکلتسامانباخرز
۱۴۲آزادی ۹۵- روبروی پلیس راه امام هادی- جنب مرکز مخابرات خاتم‌آلانبیا تلفن: 05136665557موتورسیکلتخاتممشهد