آموزشگاه های رانندگی اصفهان + آدرس و شماره تلفن

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
1خ امام خمینی-سه راه ملک شهر-روبروی شهرک قدسپایه 3آباناصفهان
2خ شیخ صدوق شمالی-اول کاخ سعادت آباد شرقی کوی بهارپایه 3آسیااصفهان
3خ علامه امینی- نبش کوی سلمان فارسی تلفن: 03132612444پایه 3آسماناصفهان
4خیابان جی- فلکه خوراسگان- جنب شهرداریپایه 3آریااصفهان
5خیابان امام خمینی- روبروی پارک قلمستانپایه 3ایراناصفهان
6اصفهان-بلوار کشاورز- جنب مسجد معصومپایه 3البرزاصفهان
7خ امام خمینی- خ بهارستان غربی- ابتدای خ شهدای مارچینپایه 3نقش جهاناصفهان
8شهر بهارستان- خ12 متری طوبیپایه 3بهاراناصفهان
9خ زینبیه جنوبی سه راه فاطمیه تلفن: 03134701611پایه 3پاتریساصفهان
10خ کاوه – خ گلستان – رو به روی خیابان پارسا شماره تماس : 03134510252پایه 3پرشیااصفهان
11خ کهندژ- ایستگاه سودان تلفن: 03137850683پایه 3پروازاصفهان
12اتوبان چمران- 100متر بعد از چهارراه گاز نبش کوچه نسترنپایه 3پویااصفهان
13خ هفتون خ معراج- مجموعه ورزشگاه خیبرپایه 3توانااصفهان
14خ حکیم نظامی- چهارراه شریعتی تلفن: 03136242719پایه 3حافظاصفهان
15بهارستان الفت غربی- خیابان زهره مجتمع زهرهپایه3بهارستان(حدیثاصفهان
16اصفهان بلوار کشاورز- قبل از پمپ بنزین تلفن: 03137760007پایه 3حمیداصفهان
17خ دانشگاه جنب خانه معلم تلفن: 03136269452پایه 3خواجواصفهان
18انتهای خ هزار جریب- ابتدای کوی امام جعفر صادق تلفن: 03136736717پایه 3دانشجواصفهان
19اصفهان- خیابان عسگریه- خ فرسانپایه 3راطااصفهان
20اصفهان- خ مسجد سید- خ پنجم رمضان کوچه 25 تلفن: 03133383350عادی و معلولینزنده روداصفهان
21اصفهان- رهنان- خ مطهری- جنب پست بانک تلفن: 03137731086پایه 3سپاهاناصفهان
22خ جی- بعد از خ شهید رجائی- ساختمان سمند تلفن: 03135238245پایه 3سمنداصفهان
23خ جابر انصاری- نرسیده به چهارراه رزمندگانپایه 3شکوفهاصفهان
24خ زینبیه شمالی- ایستگاه باطون- جنب موسسه مالی و اعتباری مهرپایه 3صبااصفهان
25خ کاوه- خ برازنده- کوچه 13پایه 3صدراصفهان
26خ کهندژ سه راه رهنانپایه 3صدفاصفهان
27منطقه هوائی‌شهید بابائی منازل سازمانی- جنب مسجدجعفر طیارپایه 3طیاراصفهان
28خ کاشانی شمالی- خ جامی پ 412 تلفن: 03133390490پایه 3فردوسیاصفهان
29خ کاوه حدفاصل میدان دکتر فاطمی و پل چمرانپایه 3قدساصفهان
30خ امام خمینی اول جاده خانه اصفهانپایه 3کیهاناصفهان
31فلکه ملک شهر- ورودی خانه اصفهان خ گلخانه تلفن: 03134421811پایه 3کوروشاصفهان
32خ جی- خ پروین-بعد از چهارراه صباحی-پ 7پایه 3لالهاصفهان
33خ بزرگمهر- خ هشت بهشت شرقی- مقابل امامزاده زیدپایه 3مشتاقاصفهان
34خیابان ملک شهر- چهارراه پیروزی- جنب پمپ بنزینپایه 3ملک‌شهراصفهان
35سپاهان شهر-بلوار غدیر نبش خیابان خوارزمی 3پایه 3مهراصفهان
36خ بزرگمهر-انتهای خ رکن الدولهپایه 3میلاداصفهان
37اصفهان- خیابان آتشگاه- جنب قوامینپایه 3میعاداصفهان
38اصفهان- خ فیض- خ شهید کیانی-پ 266پایه 3هاتفاصفهان
39اصفهان خ باهنر- جنب ساختمان شورای نگهبان و مسجد امام حسینپایه 3همااصفهان
40خ پروین- جنب بانک سپهپایه 3همشهریاصفهان
41خ رباط اول- روبروی داروخانه شریف کوچه شهید امینی تلفن: 03136256767پایه 3هنراصفهان
42خ زینبیه‌شمالی‌ابتدای خ‌آت‌الله غفاری‌مقابل حرم حضرت زینبیهپایه 3یاساصفهان
43اصفهان- کمربندی شرق- نرسیده به پل اشکاوند تلفن: 03138583894پایه 1و2راه‌پیمایاناصفهان
44کیلومتر 9 جاده سپاهانشهر- سمت شهر ابریشم- پشت اردوگاهپایه 1و2راه ابریشماصفهان
45زینبیه- چهارراه عاشق اصفهانی- میدان جوانموتورسیکلتایرانیاناصفهان
46اتوبان دوب آهن-100متربالاتر از زندان دستگرد- انتهای کوچهموتورسیکلتتندراصفهان
47بلوار ارغوانیه- روبروی بیمارستان فارابی- کوی گلخانهموتورسیکلتارغواناصفهان
48خ آبشارسوم بعدازپل اشکاوند- ابتدای بلوار- جنب بانک کشاورزیموتورسیکلتآبشاراصفهان
49خمینی شهر- خ 17شهریور- جنب پارک کبوتر دستگردپایه 3بیتاخمینی شهر
50خمینی شهر-بلوار شهید منتظری- روبروی مسجد روح..پایه 3تکخمینی شهر
51خمینی شهر- خ امام شمالی- جنب بانک کشاورزیپایه 3خشایارخمینی شهر
52خمینی شهر- بلوار دانشجو- فجر2پایه 3منظریهخمینی شهر
53خمینی شهر- خاشرفی- نبش خ 59پایه 2مسعودخمینی شهر
54خمینی شهر-میدان آیت‌الله صهری- میدان هفت برادران میدان صنعت-خ دوشاخموتورسیکلتآرشخمینی شهر
55انتهای خ شیخ بهائی-بلوار بهارستان- بالاتر از ارگپایه 3ارگنجف‌آباد
56نجف‌آباد فلکه آزادگان-بلوار طالقانی-بعد از خ قدسپایه 3امیدنجف‌آباد
57نجف‌آباد- یزدانشهر- انتهای بلوار مطهری- نبش خ 23غربیپایه 3ایران زمیننجف‌آباد
58نجف‌آباد- یزدانشهر ابتدای سی متری منتظری غریب-مقابل بانک صادراتپایه 3بعثتنجف‌آباد
59خ شریعتی- روبروی سازمان آبپایه 3سجادنجف‌آباد
60نجف آباد- خ شریعتی- تقاطع بعد از پمپ بنزین امیرآباد-جنب پارکپایه 3شریعتینجف‌آباد
61نجف‌آباد-خ شریعتی- مقابل اورژانس بیمارستان منتظری- کوی بامداد- پ 1پایه 3ملک محمدینجف‌آباد
62نجف‌آباد- بلوار آیت نجف آبادی- میدان شهدای دانشجو- جنب رستوران کوهسارموتورسیکلتزاگرسنجف‌آباد
63نجف آباد گلدشت- بلوار ابوذر-نبش کوچه طراوتپایه 3فرهنگیانگلدشت
64نجف‌آباد- ویلاشهر- بلوار شهید باهنرپایه 3قدسویلاشهر
65علویجه- خ امام- نرسیده به خ شهید رجائیپایه 3فرهنگعلویجه
66نجف آباد خ دکتر شریعتی جنب بیمارستان شهید منتظریپایه 3ایماننجف‌آباد
67خمینی شهر- درچه- خ نواب صفویپایه 3سروشخمینی شهر
68خمینی شهر- بلوار امیرکبیر- مابین میدان22بهمن و چهارراه دولتپایه 3دریاخمینی شهر
69خمینی شهر- بلوار شهید اشرفی اصفهانی- روبروی 16متریپایه 3جوانانخمینی شهر
70اصفهان خیابان جی خ خوراسگان- خ پوزبه- خ 22 بهمنپایه 3نمونهاصفهان
71خمینی شهر درچه بلوار شهدا اسلام آباد تلفن: 03133764888پایه 3پرتوخمینی شهر
72اصفهان- اتوبان چمران- 100متر بعد از چهارراه گاز- نبش کوچه نسترنپایه 3تکسواراصفهان
73نجف‌آباد دهق- پایین تر از بانک ملی دست چپپایه 3مهردهق
74تیرانو کرون بلوار امام-بالاتر از کلانتری جنب دفتر خانه 155پایه 3صدراتیران و کرون
75تیران و کرون-بلوار امام- ابتدای خ پنجم مهرپایه 3ماهانتیران و کرون
76فلاورجان-شهر ابریشم- بلوار الغدیر- نبش کوچه اشرفی اصفهانیپایه 3آفتاب شهر ابریشمفلاورجان
77فلاورجان-کلیشاد-خ شهید باهنر- نرسیده به فرهنگسراپایه 3احسان کلیشادفلاورجان
78فلاورجان- پیر بکران-خ شهید مطهری- کوچه پرستوپایه 3ایثار پیربکرانفلاورجان
79فلاورجان-خ کمربندی- روبروی بیمه آسیاپایه 3ساحلفلاورجان
80فلاورجان ایمانشهر- محله مینا دشت- شهرک فرمانداری- بعد از دفتر اسنادرسمیپایه 3صداقت مینادشتفلاورجان
81فلاورجان- قهدریجان-بلوار معلم- خیابان خلیج فارس شمالیپایه 3معراج قهدریجانفلاورجان
82زرین‌شهر-فلکه نماز خ شهید رجائی فرعی رازیپایه 3رازیزرین‌شهر
83زرین شهر- بلوار معرج-جنب استخر تختیپایه 3شاهدزرین‌شهر
84باغبهادران- بلوار ولیعصرپایه 3ایران مهرباغیهادران
85لنجان-سده – خ امام- مقابل توانبخشی- پ 109پایه 3مهارتسده لنجان
86محله ب1-بلوار آیت‌اله خامنه ای-خ شهر و روستا- پ655پایه 3آزمایشفولادشهر
87فولادشهر-محله A2جنب اداره پستپایه 3متینفولادشهر
88مبارکه محله صفاییه- خ عطار نیشاوری-خ ناصر خسروپایه 3کیوانمبارکه
89مبارکه- فلکه جهاد- خ پانزده خرداد- جنب بنیاد شهیدپایه 3فرزادمبارکه
90مبارکه بلوار شهید نیک بخت جنب ایران خودروپایه 3مهدیمبارکه
91زیباشهر محله خولنجان- خ شریعتی-پایه 3طلوع زیباشهرمبارکه
92زیباشهر-محله آدرگان- خ جانبازان- بعد از رستوران ابوالفضلپایه 3خورشیدزیباشهرمبارکه
93شهر رضا- خ حافظ شرقی- جنب مسجد قیامپایه 3توحیدشهر رضا
94میدان شهدا- خ 28متری- نبش فرعیپایه 3هنرشهر رضا
95شهر رضا- خ 40متری- بلوار شهید مطهری- روبروی هتل گل سرخپایه 3حافظشهر رضا
96شهر رضا- شهرک صنعتی سپهرپایه 3میثاقشهر رضا
97شهررضا- خ پاسداران- خ وصالموتورسیکلتانصارشهر رضا
98دهاقان- بلوار انقلاب- نهضت آباد-کوچه ششمپایه 3محمددهاقان
99سمیرم- میدان شهدا- خ دکتر شریعتیپایه 3وحیدسمیرم
100شاهین‌شهر خ طالقانی- فرعی ششمپایه 3بهنامشاهین شهر
101شاهین شهر- بلوار شهید منتظری- بین فرعی 6و7پایه 3شاهینشاهین شهر
102شاهین‌شهر –خ شهید بهشتی- فرعی 13-غربی- پ 82پایه 3غدیرشاهین شهر
103شاهین‌شهر- بلوار شهید منتظری- نبش فرعی4 غربیپایه 3مسرورشاهین شهر
104شاهین‌شهر- میمه- خ امام خمینیپایه 3هاتف میمهمیمه
105دولت‌آباد- بلوار جانبازان- جنب دادگستریپایه 3پرستودولت آباد
106میدان انقلاب- ابتدای بلواردانشگاه جنب ایستگاه گازپایه 3احساندولت آباد
107دولت‌آباد- میدان قائم‌آل محمد- خ امام خمینی- تقاطع دوم- سمت راستموتورسیکلتپارسیانبرخوار
108برخوار- گز- بلوار امام-جنب خ حکیمیان- شماره16پایه 3پیامگزبرخوار
109برخوار- خورزوق-بلوار ولیعصر- جنب کلانتریپایه 3قائمخورزوق
110خ غیاث‌الدین جمشید- روبروی کاشی کاشان- پ 41پایه 3بهمنکاشان
111کاشان- میدان ولیعصر- بلوار شهید خادمی- جنب فرمانداریپایه 3رخشماهکاشان
112کاشان- انتهای مدرس- نرسیده به میدان شهداپایه 3زعیمکاشان
113کاشان- خ امیرکبیر- بلوار الغدیرپایه 3سلامیکاشان
114کاشان- اواسط خ بخارائی- نبش شجاعت 3پایه 3سهندکاشان
115کاشان- بلوار ملاصدرا- خ آیت‌اله یثربیپایه 3سیناکاشان
116کاشان- بلوار دانش- ساختمان تعویض پلاک سابقپایه 3سیلککاشان
117میدان15 خرداد- ابتدای خ 22 بهمنپایه 3شهروندکاشان
118کاشان- بلوار شهید خادمی- مقابل پارک کوزهپایه 3گلشنکاشان
119کاشان- بلوار قطب راوندی- روبروی نمایندگی ایران خوردو صاحب قدمموتورسیکلتکلیابیکاشان
120آران و بیدگل-میدان آزادگان- خ ابن سیناپایه 3ستاریآران وبیدگل
121آران و بیدگل-میدان امام حسین- ابتدای خ زینبیه- جنب بانک ملیپایه 3سیناآران وبیدگل
122آران و بیدگل- خ شهدا- روبروی امام زادهپایه 3سروشآران وبیدگل
123کاشان- راوند- خ شهید اردهال-مجتمع شمسپایه 3امیرکبیرراوند
124نطنز-روبروی شهرداریپایه 3علینطنز
125بادرود-میدان امام حسین خ آیت‌اله سعیدیپایه 3ترابیانبادرود
126گلپایگان- خ مسجد جامع- جنب مسجد حاج ملاعلیپایه 3انجمنگلپایگان
127گلپایگان-خ مسجدجامع -روبری دفتر امام جمعهپایه 3موسویگلپایگان
128گلپایگان خ طالقانی- روبروی مسجد امامپایه 3قدیریگلپایگان
129خوانسار-خ شهید رجائی-جنب کوچه آب حجت 9پایه 3ملتخوانسار
130فریدن-داران- خ مدرسپایه 3سمندداران
131فریدن- داران- بلوار طالقانی-جنب دفتر خدمات ارتباطیپایه 3محمدداران
132داران- میدان کاوه- کوی قطب صنعتیپایه 3حسینداران
133فریدونشهر- بلوار بسیج- جنب کوچه فرهنگیانپایه 3پیامفریدونشهر
134خ خرمشهر- روبروی کانون شهید باهنرپایه 3مهدیچادگان
135خ شهید فائق-جنب آموزش و پروشپایه 3کریمیاردستان
136اردستان- بلوار یادگار امامپایه 3مهدیاردستان
137بلوار شهید مطهری- روبروی رستوران گلچینپایه 3چاوشینائین
138نائین- خ آزادگان- کوچه 9پایه 3رضائینائین
139خ نظامی گنجوی-پ 14پایه 3نصیرینائین
140اصفهان-هرند-خ امام زاده استحاق-روبروی بیمه ایرانپایه 3آدینههرند
141هرند- بلوار دانشگاه جنب شرکت حمل و نقل شهید بهشتیموتورسیکلتپاسارگادهرند
142اصفهان- خ آبشار سوم-اشکاوند- بلوار اصلی- مقابل خط اولپایه 3مهدیاشکاوند
143خورو بیابانک- جادهکمربندی- جنب آموزشی فنی و حرفه ایپایه 3امینخوروبیابانک
144اصفهان-جرقویه محمدآباد- خ شهرداریپایه 3پارسجرقویه
145اصفهان- حسن‌آباد جرقویه- شهرک فجر- جنب مسجد الزهراپایه 3نیکانجرقویه
146اصفهان کوهپایه کوی فاطمیه- بلوار معلمپایه 3قانونکوهپایه
147ورزنه- چهارراه مصلی- جنب دفترخانه 121پایه 3نگین کویرورزنه
148فلاورجان-خمدرس- جنب ساختمان اداری تربیت بدنیپایه 3امیدفلاورجان
149فلاورجان- خ آزادگان- جنب بهزیستیپایه 3پارسافلاورجان
150زرین شهر- خ جانبازان جنب ترمینال مسافربریپایه 3نوینزرین شهر
151فولادشهر- محله c1-پ 557پایه 3طلوعفولادشهر
152سمیرم- خ قدس- ابتدای بلوار دناپایه 3سعیدسمیرم
153شاهین شهر- بلوار مخابراط- بلوار مسرورپایه 3میلادشاهین شهر
154خوانسار- خ باباسلطان- جنب ایران خودروپایه 3صباخوانسار
155اصفهان- کوچه داور- خیابان شریف واقفی- پلاک 18 تلفن: 03132644902پایه 3پدیدهاصفهان