آموزشگاه های رانندگی سیستان و بلوچستان و زاهدان+ آدرس و شماره تلفن

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
۱تقاطع آزادگان و اشرفی اصفهانی جنب دفتر فنی برج تلفن: 05433226143پایه ۳احسانزاهدان
۲جنب جانبازان ۴ تلفن: 05432421313پایه ۳معراجزاهدان
۳بلوار معلم-جنب سیمان سیستان تلفن: 05432439777پایه ۳المهدیزاهدان
۴بلوار شهید مزاری ۳۵ تلفن: 05432449524پایه ۳گلهازاهدان
۵خ میر حسینی- بین میرحسینی ۲۲و۲۴ تلفن: 05433521829پایه ۳میلادزاهدان
۶خ دانشگاه –دانشگاه ۷ تلفن: 05432444428پایه ۳ولیعصرزاهدان
۷بلوار جام جم ۱۵ تلفن: 05433218852پایه ۳-موتوردانشجوزاهدان
۸بلوار شهید مزاری نبش مزاری ۱۹ تلفن: 05432444185پایه ۳ایمانزاهدان
۹خ خیام- خیام ۸-پ ۳ تلفن: 05432441769پایه ۳عرشیازاهدان
۱۰خ بهداشت- بهداشت ۹- روبروی مرکز مخابرات تلفن: 05432443033پایه ۳آرمانزاهدان
۱۱تقاطع بلوار فاضلی و طباطبائیپایه ۱مهرورزانزاهدان
۱۲بلوار طباطبائی-جنب ایران خودروپایه ۱و ۲حمایتزاهدان
۱۳خ فردوسی غربی-روبروی راهنمایی و رانندگیپایه ۳سپاهانزابل
۱۴بلوار مدرس- مدرس ۱۱پایه ۳و موتورحمایتزابل
۱۵خ فردوسی۴۴پایه ۳هامونزابل
۱۶بلوار کارگر- روبروی نان ماشینی تلفن: 05432222957پایه ۳رازیزابل
۱۷خ امام خمینی جنوبی ۲۹پایه ۳ولیعصرزابل
۱۸خ فردوسی- فردوسی۱۱ روبروی دانشکده پرستاری و مامانیپایه ۳افقزابل
۱۹انتهای خ شهید باقری بلوار شهیدان دولتی مقدم- روبروی نمایندگی سایپاپایه ۱و۲رهنوردزابل
۲۰خ امام خمینی- امام خمینی ۹پایه ۳و موتورایران‌زمینزهک
۲۱خ امام خمینی ۱۶پایه ۳و موتورسپهرهیرمند
۲۲خ انقلاب- نبش انقلاب۲پایه ۳و موتورولیعصرخاش
۲۳خ امام خمینی ۲پایه ۳امیدخاش
۲۴بلوار آزادی شمالی –نبش آزادی ۱۲پایه ۳الهیهایرانشهر
۲۵بلوار سرباز- نبش سرباز ۶پایه ۳و موتورحجابایرانشهر
۲۶خ ازادی ۵۴-روبروی پارک بعثتپایه ۳نگینایرانشهر
۲۷میدان بسیج- نبش رادیو رحمت ۵پایه ۳نفیسایرانشهر
۲۸بلوار قدس خ مولوی جنب اداره پست تلفن: 05435320324پایه ۳قدسچابهار
۲۹بلوار صیاد- گلریز ۲پایه ۳و موتورولیعصرچابهار
۳۰خ ایران بندر ۹پایه ۳ساحلکنارک
۳۱خ خاتم‌الانبیا- جنب تامین اجتماعی به سمت کمربندیپایه ۳سماءکنارک
۳۲جاده کنارک- چابهار پشت یخسازی بی باک- جنب خانه‌های سازمانیموتورسیکلتمهرکنارک
۳۳فلکه ۲۲بهمن بلوار بهداشتپایه ۳فجرسراوان
۳۴خ سید قطب روبروی مرکز تلفن نبوتپایه ۳نصرتسراوان
۳۵بلوار امام علی نرسیده به میدانپایه ۳مهدیدلگان
۳۶بلوار آزادی –انتهای خ امیرالمومنینپایه ۳و موتورآزادینیکشهر
۳۷سرباز-شهرک راسک- خ امام خمینیپایه ۳و موتورخلیج‌فارسراسک
۳۸خ شهید مطهری ۱- روبروی دبیرستانپایه ۳نیمروززهک