بخشودگی جریمه بیمه شخص ثالث از اول بهمن ماه

براساس بند ب ماده 24 قانون کسانی که وسایل نقلیه شان فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده است، حداکثر معادل یک سال حق بیمه باید جریمه بشوند.

به نقل از غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی حدود ۲۲ میلیون خودرو در کشور تردد دارند که ۲۰ میلیون از آنها تحت پوشش بیمه شخص ثالث بوده و 2 میلیون خودرو فاقد بیمه شخص ثالث هستند که امکان وقوع حوادث و وارد آمدن خسارات وجود دارد.

وی در نشستی خبری به بخشودگی جرائم رانندگانی که بیمه شخص ثالث را انجام نداده اند، اشاره کرد و گفت: برای تشویق افرادی که فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، قرار است که از اول بهمن 98 یک ماه فرصت داده شود، تا تمامی این افراد بدون پرداخت جریمه بتوانند خودروهای خود را بیمه شخص ثالث کنند.

مطلب پیشنهادی: محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث

وی در ادامه گفت: همچنین ۱۱ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند که تنها دو میلیون از آنها دارای بیمه شخص ثالث بوده و بقیه فاقد بیمه نامه هستند که قرار شده است آنها نیز از ابتدای بهمن امسال از بخشودگی بیمه شخص ثالث برخوردار شوند. دارندگان موتورسیکلت برای برخورداری از بخشودگی بیمه شخص ثالث تا سه ماه فرصت دارد.

وی ادامه داد: ماشین‌آلات کشاورزی نیز از بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برخوردار می‌شوند.

سلیمانی افزود: تا کنون بیش از ۱۵۰ هزار ماشین آلات کشاورزی تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتند اما هنوز تعداد زیادی از آنها فاقد بیمه نامه هستند.

رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: به این دسته از دارندگان ماشین آلات کشاورزی نیز از ابتدای بهمن ماه مهلت داده شده است تا از این بخشودگی برخوردار شوند.

فرد باید چقدر تاخیر داشته باشد تا معادل یک سال جریمه بپردازد؟ جریمه بیمه شخص ثالث به نسبت یک سال است، یعنی اگر یک ماه تاخیر داشته باشد، معادل یک ماه حق بیمه امسال است و اگر دوماه تاخیر داشته باشد معادل دو ماه و اگر یک سال باشد حداکثر یک سال جریمه می شود.