بیشترین علت مردودی خودروها در تست معاینه فنی چیست؟

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به انجام معاینه فنی 818 هزار خودرو در 6 ماه نخست امسال گفت: 23 درصد علت مردودی در تست معاینه فنی گازهای خروجی از خودرو و 9 درصد به علت عدم موفقیت در تست ترمز است.

سید نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت‌وگو با خبرنگار  فارس‌، درباره آمار معاینه فنی خودروها از ابتدای سال،‌ اظهار داشت: در شهریور امسال 119 هزار و 323 خودرو و در 6 ماه نخست نیز 818 هزار دستگاه خودرو معاینه فنی آنها صورت گرفت که در مقایسه با سال قبل آمار مراجعات تغییر چندانی نداشته است.

وی افزود: در مورد خودروهای سنگین نیز از ابتدای سال 7814 خودرو معاینه فنی آنها در مراکز مربوطه انجام گرفته که رشد 55 درصدی داشته است.

[irp posts="516" name="لیست آدرس و ساعت کار مراکز معاینه فنی خودرو تهران"]

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در مورد علل مردودی خودروها در معاینه فنی در زمان مراجعه نخست آنها گفت: 23 درصد علت مردودی ناشی از گازهای خروجی،‌7 درصد همراستایی چرخ‌ها، 4 درصد کمک‌فنر، 9 درصد تست ترمز و 15 درصد مربوط به عیوب ظاهری بوده است.