فهرست دفاتر پلیس + 10 شیراز (نشانی و شماره تماس)

در کل استان فارس 69 مرکز پلیس+۱۰ وجود دارد که در ادامه آدرس و شماره تماس هریک آمده است.

دفاتر پلیس+۱۰ که در راستای اهداف دولت الکترونیک ایجاد شده اند خدمات زیر را ارائه می دهند

• خدمات وظیفه عمومی (صدور المثنی، تعویض کارت پایان خدمت و معافیت و …) • صدور یا تمدید گواهینامه • صدور صورت وضعیت خلافی خودرو • صدور گواهی عدم سوء پیشینه • صدور گواهی پروانه کسب • ثبت نام بیمه حوادث مسافران خارجی(بیمسا)

1- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۴

فارس - شيراز - بلوار مدرس، بلوار رازی، روبروی سنجش بینایی جنب کمیته امداد امام خمینی

کدپستی: ۷۱۵۶۷۴۳۴۶۵

۳۷۳۵۱۸۸۸-(۰۷۱) -۳۷۳۵۱۸۸۸

2- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۶

فارس - شيراز - فلکه اطلسی- به طرف پل پارکینگ-( بلوار هجرت) روبروی بیمارستان دکتر میرحسینی

کدپستی: ۷۱۴۵۶۱۳۵۴۵

۳۲۲۷۷۶۳۲-(۰۷۱) -۳۲۲۷۷۶۳۲

3-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۷

فارس - شيراز - کلبه (میدان گلستان ) - ابتدای بلوار نصر - نبش کوچه ۳۴

کدپستی: ۷۱۴۷۶۱۳۶۳۳

۳۷۳۰۱۱۰۰-(۰۷۱) -۳۷۳۰۱۲۳۴

4- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۸

فارس - شيراز - نبش چهارراه بنفشه به طرف پارک خلدبرین

کدپستی: ۷۱۷۳۶۶۷۵۴۳

۳۲۳۶۰۰۱۰-(۰۷۱) -۳۲۳۶۰۰۱۰

5- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۹

فارس - شيراز - بلوار امیر کبیر چهار راه باهنر مجتمع امیر کبیر ط ۲ و ۲۰۴

کدپستی: ۷۱۷۵۹۱۳۴۹۱

۳۸۳۸۹۰۷۰-(۰۷۱) --

6- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۱

فارس - شيراز - میدان ولیعصر- بلوار مدرس - خ کاوه - پلاک ۳۰۰

کدپستی: ۷۱۵۴۶۸۶۶۸۴

۳۷۲۶۰۶۷۵-(۰۷۱) -۳۷۲۷۹۰۳۸

7-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۲

فارس - شيراز - بعد از زیرگذر صنایع کوچه ۳۶ بهداشت روبروی مجتمع تفریحی ییلاق

کدپستی: ۷۱۹۶۷۱۴۵۶۴

3۶۳۶۱۹۹۰-(۰۷۱) -

8- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۳

فارس - شيراز - میدان معلم روبروی پمپ بنزین پلاک ۶۳

کدپستی: ۷۱۸۶۸۱۶۳۸۵

۳۶۳۱۹۹۰۶-(۰۷۱) -۳۶۳۱۹۹۰۷

9- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۴

فارس - شيراز - بلوار ایران - روبروی درب دانشکده علوم انسانی ( هنر و معماری جدید ) نبش خ دانای ۲ و ایران ۱ - قطعه ۶۰۵

کدپستی: ۷۱۹۹۳۳۵۹۱۸

۳۶۴۱۴۶۸۵-(۰۷۱) -۶۴۱۴۶۸۵

10- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۵

فارس - شيراز - معالی آباد( بلوار شریعتی ) - روبروی خیابان دوستان - ساختمان قصر ۲ - طبقه چهارم

کدپستی: ۷۱۸۷۷۷۸۱۶۱

۳۶۳۴۲۱۲۴-(۰۷۱) -

11- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۶

فارس - شيراز - خیابان ساحلی غربی - نبش کوچه شماره ۲

کدپستی: ۷۱۴۳۶۳۸۱۳۸

۳۲۲۵۴۰۷۲-۳۲۲۵۴۰۷۱-(۰۷۱) -۳۲۲۵۴۰۷۱

12- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۷

فارس - شيراز - دروازه کازرون - بلوار سبویه -روبروی بانک ملی-نبش کوچه۱۱

کدپستی: ۷۱۶۴۷۹۶۵۶۹

۳۷۳۶۷۲۶۷-(۰۷۱) -۳۷۳۸۹۱۲۴

13- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۸

فارس - شيراز - روبروی درب اول پایگاه هوایی شیراز - خ فرصت شیرازی -بلوار ش نصیرزاده بعد ازپارک پرواز بین کوچه ۳و ۵

کدپستی: ۷۱۵۷۸۱۴۵۸۱

۳۷۲۰۰۰۰۲-(۰۷۱) -

14- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۱

فارس - شيراز - خیابان قصرالدشت خیابان بر ق نبش کوچه 7 روبروی پارکینگ تیرازیس

کدپستی: 7133657313

071-32351555

15- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۲

فارس - شيراز - شهرک گلستان فلکه اول ابتدای بلوارکشاورز نبش کوچه۱۲کشاورز

کدپستی: ۷۱۸۹۸۶۷۷۵۵

۳۶۲۰۵۳۳۶-(۰۷۱) -۳۶۲۰۱۸۹۲

16- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۳

فارس - شيراز - بلوار عدالت جنوبی - اول بلوار دولت

کدپستی: ۷۱۶۸۸۹۸۸۱۹

۳۸۲۵۷۷۴۱-(۰۷۱) -۳۸۲۶۱۱۴۱

17- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۶

فارس - شيراز - خ آبیاری نبش ک ۱۲ جنب آش کازرونی

کدپستی: ۷۱۷۴۸۳۶۷۵۷

۳۸۲۱۵۷۵۸-(۰۷۱) -

18- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۷

فارس - شيراز - بلوار امیرکبیر بعد از پل امام حسن مجتبی نرسیده به شهرک والفجر بین بانک مسکن و سپه ط ۱ واحد ۱

کدپستی: ۷۱۸۸۷۱۷۱۸۱

۳۸۳۲۱۳۹۴-(۰۷۱) -

20- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۸

فارس - شيراز - بلوار رحمت زیر پل رضوان جنب اموزشگاه رانندگی هلال ساختمان امیر ط اول

کدپستی: ۷۱۶۵۹۱۷۶۸۷

۳۷۳۶۹۶۹۶-(۰۷۱) -

21- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۳

فارس - فراشبند - میدان شهرداری - خیابان شهید یاسین عالیشوندی

کدپستی: ۷۴۷۷۱۵۷۱۴۵

۳۸۷۵۸۱۰۰-(۰۷۱) -۳۸۷۵۲۳۵۲

22- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۴

فارس - فيروزآباد - خیابان جهاد شرقی روبروی بانک مسکن

کدپستی: ۷۴۷۱۷۸۷۶۳۹

۳۸۷۳۶۴۶۵-(۰۷۱) -۳۸۷۳۳۵۸۱

23- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۱۱

فارس - كازرون - - بلوار ارتش - روبروی اداره راهنمایی و رانندگی کوچه مدرسه موحد دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۳۱۸۸۱۳۳۹۸

۴۲۲۳۳۴۱۳-(۰۷۱) -۴۲۲۳۳۴۱۳

24- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۱

فارس - مرودشت - کمربندی قدس روبروی راهنمایی و رانندگی خ نگارستان

کدپستی: ۷۳۷۱۶۷۳۴۱۱

۴۳۳۳۳۱۰۱-(۰۷۱) -۴۳۳۳۳۱۰۱

25- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۲

فارس - مرودشت - -۲۰متری امیر کبیر-۴ راه ۱ سمت راست -درب سوم

کدپستی: ۷۳۷۱۷۱۳۷۷۸

۴۳۳۳۹۵۴۷-(۰۷۱) -

26- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۹۱

فارس - ارسنجان - بلوار دانشگاه ،بعد از فلکه آموزش و پرورش

کدپستی: ۷۳۷۶۱۴۶۹۴۶

۴۳۵۲۸۹۸۰-(۰۷۱) -۴۳۵۲۸۹۸۰

27- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۱۱

فارس - فسا - میدان شاهزاده قاسم روبروی دبیرستان آسیه

کدپستی: ۷۴۶۱۷۱۶۵۵۶

۵۳۳۴۵۵۳۴-(۰۷۱) -۵۳۳۴۵۵۳۴

28-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۱

فارس - استهبان - خ توحید جنب کمیته امداد امام خمینی(ره)

کدپستی: ۷۴۵۱۷۴۴۷۸۶

۵۳۲۳۱۳۸۳-(۰۷۱) -۵۳۲۳۱۳۸۳

29- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۲

فارس - داراب - -بلوار جمهوری

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۷۷۳۴

۷۳۰۱۳۷۲۷-(۰۷۱) -۵۳۵۶۱۱۲۱

30- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۴

فارس - ني ريز - بلوار پاسداران ک ش ۱۳

کدپستی: ۷۴۹۱۷۵۵۶۷۷

۵۳۸۲۶۴۹۲-(۰۷۱) -

[irp posts="1155" name="فهرست دفاتر پلیس+10 تهران بزرگ(نشانی و شماره تماس)"]

31-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۵

فارس - زرين دشت - خیابان امام ره

کدپستی: ۷۴۸۶۱۱۷۱۷۳

۵۳۷۲۰۶۷۴-(۰۷۱) -

32- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۱۱

فارس - آباده - ابتدای بلوار سلمان فارسی

کدپستی: ۷۳۹۱۷۵۷۱۸۶

۴۴۳۴۹۲۸۸-(۰۷۱) -۴۴۳۴۹۲۸۸

33- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۱

فارس - اقليد - شهرک ۱ چهار راه بنیاد مسکن نبش خیابان نهم حر غربی

کدپستی: ۷۳۸۱۹۷۹۴۵۸

۴۴۵۵۲۰۶۸-(۰۷۱) -۴۴۵۵۲۰۴۹

34- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۲

فارس - خرم بيد - صفاشهر ناحیه یک خیابان ولی عصر جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۹۶۱۵۵۳۷۵

۴۴۴۵۵۲۲۰-(۰۷۱) -۴۴۴۵۵۲۲۰

35- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۳

فارس - بوانات - -جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

کدپستی: ۷۳۹۷۱۳۳۷۳۷

۲۳۲۲۵۹۶۵-(۰۷۱) -

36- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۱

فارس - لارستان - - بین دوشهر بعد از فلکه امام خمینی جنب دانشکده علوم پزشکی نرسیده به پمپ بنزین صالح پور

کدپستی: ۷۴۳۱۹۸۹۳۵۲

۲۲۴۴۰۷۷-(۰۷۱) -

37- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۲

فارس - لارستان - - شهر قدیم - جنب گلزار شهدا - ساختمان میقات

کدپستی: ۷۴۳۱۹۱۵۴۷۹

۵۲۳۳۳۱۱۷-(۰۷۱) -۵۲۳۳۳۳۱۱۸

38- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۱

فارس - نورآباد ممسني - بلوار امام جنب موسسه مالی واعتباری مهر

کدپستی: ۷۳۵۱۸۱۳۵۵۳

۴۲۵۴۴۰۰۶-(۰۷۱) -

39- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۲

فارس - لامرد - بلوار شاهد روبروی ترمینال توحید جنب بیمه خدمات درمانی ساختمان جهانبانی

کدپستی: ۷۴۳۴۱۵۳۶۱۱

۵۲۷۲۴۱۴۵-(۰۷۱) -۲۵۲۲۰۹۱۰

40-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۳

فارس - لامرد - خیابان ۱۵خرداد- کوچه شماره ۱ - جنب داروخانه دکتر تجرد - داخل کوچه (ساختمان قدیم گذرنامه)

کدپستی: ۷۴۳۴۱۶۳۳۱۳

۵۲۷۲۵۳۵۶-(۰۷۱) -۵۲۷۲۵۳۵۷

41- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۵

فارس - مهر - فلکه معلم-جنب بانک ملی

کدپستی: ۷۴۴۵۱۵۱۳۸۱

۵۲۸۲۲۳۰۹-(۰۷۱) -

42- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۱۲

فارس - جهرم - بلوار جانبازان شرقی نبش کوچه شمار۲۹

کدپستی: ۷۴۱۷۸۴۳۳۷۹

۵۴۳۴۱۰۲۲-(۰۷۱) -۵۴۳۴۱۰۲۷

43- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۲۱

فارس - قيرو كارزين - بلوار امام علی

کدپستی: ۷۴۷۶۱۳۳۱۷۱

۵۴۵۲۳۲۱۱-(۰۷۱) -۵۴۵۲۳۶۴۶

44- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۱

فارس - خرامه - خیابان ابوالفضل - جنب اداره کار - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۳۴۴۱۸۴۳۱۶

۳۲۷۲۷۱۷۴-(۰۷۱) -

45- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۲

فارس - خنج - خ صاحبان قلم پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۴۴۳۱۵۷۱۴۹

۵۲۶۲۸۴۴۵-(۰۷۱) -

46- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۵

فارس - سروستان - خ امام (ره) - محله حاج نظری - روبروی نیروی مقاومت بسیج سروستان-طبقه دوم

کدپستی: ۷۳۴۵۱۷۶۱۹۶

۳۷۸۴۵۰۵۰-(۰۷۱) -

46- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۷

فارس - كوار - بلوار امام خمینی خ هنرجو

کدپستی: ۷۳۴۶۱۴۳۳۹۵

۳۷۸۲۹۲۸۱-(۰۷۱) -

47- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۸

فارس - فيروزآباد - خیابان امام خمینی شمالی ـ روبه روی بانک قوامین ـ کوچه بن بست ۴

کدپستی: ۷۴۷۱۷۸۳۸۸۵

۳۸۷۳۴۱۳۳-(۰۷۱) -

48-دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۹

فارس - سپيدان - خ امام خمینی

کدپستی: ۷۳۶۱۶۴۴۵۴۴

۳۶۷۲۱۷۵۱-(۰۷۱) -۳۶۷۲۱۷۰۵

49- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۳۱

فارس - زرقان - بلوار بخشنده ک پیام ۹

کدپستی: ۷۳۴۱۶۴۹۴۶۱

۴۲۲۰۵۷۳-(۰۷۱) -

50- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۳

فارس - كازرون - خیابان شهید پزشکیان

کدپستی: ۷۳۱۶۷۴۵۹۹۱

۴۲۲۳۳۱۸۹-(۰۷۱) -۴۲۲۳۴۰۹۸

51- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۴

فارس - كازرون - خیابان امام خمینی جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۱۷۷۶۳۸۶۵

۴۲۲۴۹۶۲۵-(۰۷۱) -

52- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۲۱

فارس - رستم - خ جمهوری اسلامی پشت ساختمان معراج

کدپستی: ۷۳۵۷۱۱۷۵۹۵

۴۲۶۴۲۰۸۲-(۰۷۱) -۴۲۶۴۲۰۸۲

53- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۹۲

فارس - پاسارگاد - سعادت شهر خیابان دانش روبه روی اداره کتابخانه های عمومی

کدپستی: ۷۳۷۴۱۳۷۳۸۸

۴۳۵۶۴۸۸۵-(۰۷۱) -۴۳۵۶۶۶۱۰

54- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۱۲

فارس - فسا - میدان مصلی ابتدای بلوار شهید بهشتی نبش کوچه ۱۹ جنب داروخانه دکتر فیروزی

کدپستی: ۷۴۶۱۷۳۷۸۷۶

۵۳۳۴۵۸۴۵-(۰۷۱) -

55- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۶

فارس - داراب - بلوار فرمانداری ساختمان قدیم دادگستری

کدپستی: ۷۴۸۱۷۴۳۷۴۹

۵۳۵۲۶۰۲۹-(۰۷۱) -

56- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۷

فارس - داراب - خ دانشگاه بلوار جمهوری نبش خ امامت

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۵۶۹۸

۲۶۲۳۱۷۸۴-(۰۷۱) -

57- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۸۲۶

فارس - گراش - استان فارس شهرستان گراش میدان شهید بهشتی بلوار شهدا نبش خیابان فتح المبین

کدپستی: ۷۴۴۱۹۷۴۴۵۱

۵۲۴۵۲۵۳۰-(۰۷۱) -۵۲۴۵۲۵۳۲

58- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۳

فارس - جهرم - بلوار امام خمینی میدان مولوی پل شهیدان دروگر رویروی کانون زبان معرفت

کدپستی: ۷۴۱۵۶۱۳۵۴۳

۵۴۳۴۲۶۸۳-(۰۷۱) -۳۳۴۲۶۸۳

59- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۴

فارس - جهرم - میدان سپاه- ابتدای خ.انقلاب

کدپستی: ۷۴۱۳۶۵۳۷۴۹

۵۴۴۴۵۶۲۸-(۰۷۱) -

60- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۳۹۸۱۱۲

فارس - نورآباد ممسني - خیابان شریعتی حمام شهرداری سابق جنب دفتر ازدواج هاشم انصاری

کدپستی: ۷۳۵۱۷۴۴۱۶۹

۴۲۵۲۱۷۹۳-(۰۷۱) -

[irp posts="7270" name="فهرست دفاتر پلیس + 10 استان اصفهان (نشانی و شماره تماس)"]

61- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۳۹۹۱۴۱

فارس - شيراز - ادبیات بلوار گلستان نبش خیابان معزی جنب نمایشگاه اتومبیل سامان

کدپستی: ۷۱۴۶۷۸۴۳۳۸

۳۷۳۰۰۲۵۱-(۰۷۱) -

62- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۳۹۹۱۴۲

فارس - شيراز - استان فارس - شهرستان شیراز شهرک گلدشت

کدپستی: ۷۱۸۶۹۶۵۳۷۹

3۶۵۰۰۳۷۷-(۰۷۱) -

63- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۲۳۱۱۳

فارس - آباده - خیابان ۱۷ شهریور ابتدای خیابان دهخدا

کدپستی: ۷۳۹۱۸۱۴۶۹۸

۴۴۳۴۴۷۴۹-(۰۷۱) -

64- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۲۶۱۱۱

فارس - ني ريز - استان فارس - شهرستان نیریز بخش آباده طشک بلوار امام خمینی (ره)

کدپستی: ۷۴۹۳۱۴۶۱۴۱

۵۳۸۹۴۵۵۱-(۰۷۱) -

65- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۲۸۱۱۱

فارس - لامرد - استان فارس - شهرستان لامرد بخش اشکنان خیابان بلوار امام خمینی(ره)

کدپستی: ۷۴۳۹۱۱۸۷۶۸

-۵۲۲۶۲۲۳۱-(۰۷۱) -

66- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۳۷۱۱۱

فارس - لارستان - استان فارس - شهرستان لارستان بخش جویم خیابان دادگستری

کدپستی: ۷۴۳۵۱۳۵۸۷۵

۵۲۵۷۴۱۱۰-(۰۷۱) -

67- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۴۲۱۱۱

فارس - خشت - خیابان شهدا

کدپستی: ۷۳۳۴۱۴۳۶۴۳

۴۲۴۵۴۲۴۲-(۰۷۱) -

68- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۴۴۱۱۱

فارس - استهبان - استان فارس - شهرستان استهبان - بخش رونیز خیابان بهزیستی

کدپستی: ۷۴۴۶۱۱۱۷۱۴۴

۵۳۲۸۱۹۱۰-(۰۷۱) - دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۱

69- دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۶۵۱۱۱۱

فارس - مرودشت - مرودشت - بخش رامجرد-خ حافظ شمالی - ط ۲

کدپستی: ۷۳۴۷۱۱۴۴۴۴

۷۳۴۷۱۱۴۴۴۴