جدول نمره منفی گواهینامه سال 1402

همانگونه که در مطلب چگونگی حذف نمره منفی گواهینامه گفته شده است برابر مقررات برای تعداد ۱۷۱ تخلف رانندگی در جدول جرایم رانندگی جریمه تعیین شده است که از این تعداد ۲۰ فقره حادثه‌ساز و رانندگان در صورت ارتکاب چنین تخلفات حادثه‌ساز ضمن اعمال جریمه نقدی متناسب با نوع تخلف ارتکابی، نمره منفی نیز به آنها تعلق می‌گیرد.

 چنانچه راننده ای دارای ۳۰ نمره منفی گواهینامه باشد، گواهینامه وی برای سه ماه ضبط خواهد شد و در پایان این مدت با پرداخت ۴۰۰ هزار ریال جریمه نقدی به حساب خزانه عمومی گواهینامه خود را دریافت خواهد کرد.

همچنین در صورت تکرار و ارتکاب تخلفات رانندگی جدید، ۲۵ نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد و گواهینامه وی به مدت ۶ ماه ضبط و پس از پایان 6 ماه و پرداخت ۶۰۰ هزار ریال به حساب خزانه عمومی گواهینامه بازگردانده می شود.

اگر بازهم راننده متخلف به تکرار تخلفات خود ادامه دهد؛ در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۰ نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد، گواهینامه او باطل می شود و بعد از یک سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال به حساب خزانه عمومی و قبول شدن در امتحان مربوطه، گواهینامه جدید اخذ کند.

برای اطلاع از نحوه استعلام نمره منفی گواهینامه خود به این مطلب مراجعه کنید.

در ادامه جدول نمره منفی گواهینامه آمده است:

ردیفعنوان تخلف رانندگینمره منفی
وسایل نقلیه شخصیوسایل نقلیه عمومی سنگین
۱هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی ی چرخ۸۱۰
۲تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)۱۰۱۵
۳سبقت غیرمجاز درراه‌های دوطرفه۵۱۰
۴عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۵۱۰
۵حرکت به طور مارپیچ۳۵
۶حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها۵۷
۷رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و یا افیونی۱۰۲۰
۸تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)۵۱۰
۹عبور از محل ممنوع۴۶
۱۰تجاوز به چپ از محور راه۵۹
۱۱عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو۵۷
۱۲عدم رعایت حق تقدم عبور۴۶
۱۳دور زدن در محل ممنوع۳۵
۱۴استفاده از تلفن همراه با وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر۳۵
۱۵نقص فنی مؤثر یانقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب۳۶
۱۶عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک۸۸
۱۷رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز۷
۱۸عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص۳۷
۱۹عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه۳۵
۲۰عدم رعایت مقررات حمل بار۵۸