مراکز بازیابی رمز کارت سوخت در ارومیه

از ابتدای شروع طرح سهمیه بندی بنزین تاکنون بالغ بر 10 هزار عدد کارت سوخت آن دسته از کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند در نواحی تابعه منطقه ارومیه بازیابی شد.

4 رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت سوخت درج شده است، به عنوان رمز کارت سوخت شخصی‌ است. افرادی که به هردلیل امکان بازیابی رمز کارت سوخت برایشان میسر نیست، می‌توانند از طریق مراجعه حضوری به ستاد و نواحی تابعه شهرستانی در سطح مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی نسبت به بازیابی رمزشان اقدام کنند.

این افراد می‌توانند با ارائه مدارک خود از جمله سند سبز خودرو، کارت ملی، کارت سوخت، کارت خودرو و در صورت داشتن سند بنچاق به‌صورت حضوری به این نواحی مراجعه و رمز جدید خود را بازیابی کنند

دارندگان کارت سوخت خودرو در شهر ارومیه نیز می‌توانند با مراجعه به ستاد منطقه واقع در خیابان کاشانی و ناحیه مرکزی واقع در خیابان امینی به‌صورت حضوری درخواست بازیابی رمز کارت سوخت خود را ارائه دهند.

درخواست کارت سوخت المثنی در حال حاضر فقط با مراجعه حضوری مالک خودرو بهمراه مدارک شناسایی خودو به دفاتر پلیس+10 امکان پذیر است و ثبت نام کنندگان کارت سوخت المثنی می توانند روند صدور کارت خود را از سایت www.epolice.ir پیگیری نمایند.