نحوه پارک کردن صحیح ماشین در سرازیری و سربالایی

در هر شهری ، کوچه های سرازیری و سریالایی داریم که اگر بخواهیم ماشین را در آن ها پارک کنیم، حتما با چالش های زیادی روبه رو می شویم و صددرصد استرس می گیریم که یک وقت خودرو از پارک خارج نشود و برایمان دردسر درست نکند. برای همین ممکن است چندین بار به آن سر بزنیم و همه چیز را چک کنیم و یا حتی ممکن است از یک آجر هم کمک بگیریم.

اما در این شرایط شیوه نامه و دستور العملی وجود دارد که خیالتان را راحت خواهد کرد. تنها کافی است به این چند نکته زیر دقت کنید.

ترمز دستی را بکشید

برخی از دوستان عادت دارند بدون کشیدن درست ترمز دستی، اتومبیل خود را پارک می‌کنند. شاید این فرمول در یک خیابان کاملا صاف جواب دهد (که باز آن را توصیه نمی‌کنیم)، اما در خیابان های دارای کمی شیب (یا بدتر از آن پرشیب) به فاجعه‌ای تبدیل خواهد شد.

پس حتما در سرازیری و سربالایی توجه داشته باشید که پس از پارک خودرو، حتما ترمز دستی را کاملا بالا بکشید و از آن اطمینان حاصل نمایید و  به منظور اطمینان از این که ترمز دستی در بالاترین وضعیت خود قرار گرفته و دقیق عمل کند، هنگام کشیدن آن حتما کلاچ را تا ته نگه دارید.

در سرازیری اتومبیل را در دنده عقب قرار دهید

برای این که بتوانید مانع به حرکت درآمدن خودروی خود در سرازیری شوید، بهتر است پس از پارک کامل، اتومبیل را در دنده عقب قرار دهید. البته این فرمول در صورتی عمل خواهد کرد که کلاچ کاملا سالم باشد.

باز هم تاکید می‌کنیم که همه این موارد لازم است با کشیدن ترمز دستی همراه باشد!

در سرازیری فرمان را به سمت راست بچرخانید

در هنگام پارک در سرازیری ها فرمان را به سمت راست(در جهت عقربه های ساعت)بچرخانید بطوری که چرخ جلو سمت راست از قسمت جلو با جدول درگیر شود در اینصورت جدول مانع از به حرکت درآمدن اتومبیل خواهد شد در ضمن ترمز دستی را کشیده و پس از خاموش کردن اتومبیل دسته دنده را درون دنده ی عقب قرار دهید و جهت احتیاط در قسمت جلو چرخها سنگ یا آجری قرار دهید.

در سربالایی اتومبیل را در دنده یک قرار دهید

برای این که بتوانید مانع به حرکت درآمدن خودروی خود در سربالایی شوید، بهتر است پس از پارک کامل، اتومبیل را در دنده یک قرار دهید. البته این فرمول در صورتی عمل خواهد کرد که کلاچ کاملا سالم باشد.

در سربالایی فرمان را به سمت چپ بچرخانید

در هنگام پارک در سربالایی ها فرمان را به سمت چپ (در خلاف جهت عقربه های ساعت)بچرخانید بطوری که چرخ جلو سمت راست از قسمت عقب با جدول درگیر شود در اینصورت جدول مانع از به حرکت درآمدن اتومبیل خواهد شد در ضمن ترمز دستی را کشیده و پس از خاموش کردن اتومبیل دسته دنده را درون دنده ی یک قرار دهید و جهت احتیاط در قسمت عقب چرخها سنگ یا آجری قرار دهید.