قوانین مربوط به تصادف منجر به جرح و فوت

قوانین تصادف منجر به جرح مربوط به تخلفاتی در رانندگی است که صدمات غیر عمدی آن منجر به جرح و یا فوت می‌شود. مطابق با قوانین تصادف منجر به جرح در شرایط خسارت این چنینی افسر راهنمایی و رانندگی وظیفه دارد پس از تنظیم کروکی و گزارش تصادف و در صورت لزوم انجام اقدامات درمانی و انتقال مصدوم به بیمارستان، خودروهای طرفین را توقیف و به پارکینگ انتقال دهد.

علاوه بر این بر اساس قانون تصادفات رانندگی افسر مربوطه موظف است طرفین را در خصوص مراجعه به مرجع صلاحیت دار و کسب دستور مقام قضایی جهت انجام مراحل قانونی و مراجعه مجروح به پزشکی قانونی و ترخیص خودرو راهنمایی کند. قوانین تصادف منجر به جرح و فوت به این صورت است که اگر راننده بواسطه دلایلی همچون بی احتیاطی و یا عدم مهارت در رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شود به حبس بین 6 ماه تا 3 سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاء دم محکوم می‌شود. توجه داشته باشید مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود.

قوانین مربوط به تصادفات جرحی و فوتی شامل مواد ۷۸ الی ۹۵ آیین نامه راهور  است که به اعتقاد کارشناسان از مهمترین قوانین مربوط به تصادف است و باید هر راننده‌ای از آن اطلاع ذاشته باشد. در ادامه به بخش‌های مهم آن اشاره می‌کنیم:

برابر ماده ۸۷ آیین نامه راهور راننده هر وسیله نقلیه‌ای که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت شود موظف است بلافاصله خودرو را در محل تصادف متوقف کند و با نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از وقوع تصادف آگاه کند و سپس سریعا با پلیس ۱۱۰ و اورژانس ۱۱۵ تماس گرقته و از تغییر وضعیت خودرو تا رسیدن پلیس خودداری نماید .

برابر ماده ۸۸ آیین نامه راهور پلیس راهور یا پلیس راه موظفند پس از اطلاع از وقوع تصادف سریعا در محل حاضر شده و نسبت به کارشناسی تصادف و ... اقدام نمایند و تا پاکسازی کامل صحنه تصادف و برقراری ایمنی تردد در محل وقوع تصادف را مدیریت کند . در تصادفات جرحی و فوتی وسایل نقلیه تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه به پارکینگ منتقل می‌شوند .

برابرماده ۸۹ آیین نامه راهور هرگاه تصادف تنها خسارتی بوده و مجروح نداشته باشد و امکان حرکت وسایل نقلیه نیز وجود داشته باشد رانندگان موظفند بلافاصله وسایل نقلیه رابرای رسیدگی پلیس به کنار منتقل کنند تا موجب سد معبر نگردد .

[irp posts="1099" name="نحوه تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی"]

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در تصادف منجر به جرحی مصدوم احتیاج به کمک داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا کمک از پلیس از این کار خودداری کند و یا از صحنه متواری شود و مصدوم را رها کند دادگاه نمیتواند در اعمال تنبیهات اعمال کیفیت مخففه نماید و به اشد مجازات محکوم می‌شود .

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی: هر کس بدون گواهینامه اقدام به رانندگی نماید و یا با حکم دادگاه از رانندگی محروم باشد و اقدام به رانندگی کند برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.