تهرانی ‌ها چقدر از سهمیه تردد رایگان در طرح جدید ترافیک استفاده کرده‌اند؟

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه 94 درصد از رانندگان در محدوده کاهش آلودگی هوا از سهمیه 20 روز تردد رایگان به صورت کامل استفاده نکرده‌اند، گفت: طرح جدید ترافیکی به اهداف خود رسیده است.

یوسف حجت مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره اجرای طرح جدید ترافیک اظهار داشت: در سه ماهه ابتدای اجرای این طرح که همزمان با آغاز تابستان بود روزانه حدود 250 تا 300 هزار خودرو از سهمیه 20 روز تردد رایگان خود استفاده کردند و در شهریور ماه این رقم به حداکثر خود و حدود 350 هزار خودرو رسید. وی افزود: زمانی که طرح زوج و فرد اجرا می‌شد از 4 میلیون خودرو در تهران 2 میلیون خودرو مجاز به تردد در این طرح به صورت روزانه بودند و هر چند که آمار دقیقی از میزان تردد روزانه ثبت نشده است ولی در مقایسه با 300 هزار تردد با اجرای طرح جدید ترافیک نشان می‌دهد اجرای طرح کاهش آلودگی هوا در کنترل ترافیک موثر بوده است.

حجت ادامه داد: 3.5 میلیون خودرو در این مدت از طریق دوربین رصد شده و مشخص شده که از سهمیه 20 روز تردد رایگان 2 میلیون خودرو یک تا سه روز از سهمیه استفاده کرده و 17 روز دیگر از سهمیه خود را استفاده نکرده‌اند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: این موضوع نشان می‌دهد که عمده مردم به این طرح نیاز نداشته و یا آن را مدیریت کرده‌اند و به عبارتی 94 درصد مردم 20 روز تردد رایگان خود را کامل استفاده نکرده و تنها 6 درصد از همه 20 روز فرصت رایگان بهره‌مند شده اند.

حجت خاطرنشان کرد: به عبارتی 195 هزار خودرو از 3.5 میلیون خودرو پایتخت از 20 روز سهمیه رایگان در تابستان به صورت کامل استفاده کرده‌اند. بنابراین این طرح در اجرا موفق بوده و مردم هم ترددهای خود را مدیریت کردند.