تخفیف 20 درصدی تمامی مراکز معاینه فنی تبریز به مناسبت روز ملی هوای پاک

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز؛ مدیر عامل سازمان در جلسه مشترک با مدیران مراکز معاینه فنی برای تشویق شهروندان به ثبت نام اینترنتی خواستار ارائه خدمات خارج از نوبت به کسانی که ثبت نام اینترنتی کرده اند شد.

اصغر ادی بیگ با اشاره به مشکلات و هزینه های مربوط به عیب یابی خودروها و لزوم رفع این ایرادات جهت اخذ معاینه فنی گفت : تمامی مراکز معاینه فنی ملزم به تجهیز مرکز خود به دستگاه دیاک( تست موتور ) هستند تا خودروهایی که به این مراکز مراجعه میکنند با علم به ایرادات خودرو ورفع نواقص در کمترین زمان موفق به اخذ برگه معاینه فنی خودرو خود شوند

وی در ادامه گفت : در راستای تشویق شهروندان به مشارکت در داشتن هوای پاک مقررگردید تمامی مراکز معاینه فنی شهرستان تبریز از 26 اذر ماه روز ملی حمل ونقل تا 29 دی ماه روز ملی هوای پاک حسب تصمیم سازمان ترافیک و کارگروه فنی مراکز معاینه فنی با بیست درصد تخفیف به شهروندان ارائه خدمات نمایند.