وضعیت کارت سوخت خودروهای فرسوده مشخص نیست

با وجود گذشت یکماه از الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی، هنوز وضعیت کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که بر اساس قانون فرسوده محسوب می‌شود، مشخص نیست. بر اساس قانون خودروهای بالای 25 سال و موتورسیکلت های بالای 10 سال، وسیله نقلیه فرسوده محسوب شده و نمی‌توانند کارت سوخت دریافت کنند.

به گزارش فرمون به نقل از تسنیم، بر همین اساس قرار بود تا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس راهور، بررسی مجددی روی نحوه تخصیص کارت سوخت به وسایل نقلیه فرسوده انجام دهند که تاکنون نتیجه این بررسی‌ها اعلام نشده است.

روزانه 40 تا 50 هزار کارت سوخت صادر می‌شود

حدود یک میلیون نفر در کشور فاقد کارت سوخت هستند و فرآیند صدور کارت با روند صدور40 تا 50 هزار کارت سوخت در روز در حال انجام است تا این یک میلیون نفر در آینده نزدیک دارای کارت سوخت شوند.

محدودیت جدید برای کارت سوخت جایگاه‌داران

در ابتدای شهریور شاهد محدودیت سوخت‌گیری از 60 لیتر به 30 لیتر با کارت سوخت جایگاه‌داران بودیم. حال دولت می‌خواهد به منظور الزام مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود این محدودیت را از 30 به 15 لیتر در روز کاهش دهد، اما زمان اجرای این محدودیت مشخص نیست.

بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های پست

هم اکنون بیش از یک میلیون کارت سوخت در باجه‌های پست معطل مانده است. متقاضیان کارت سوخت المثنی نیز با مراجعه به سایت epolice.ir و انتخاب گزینه پیگیری صدور کارت سوخت، از صدور یا عدم صدور کارت خود مطلع شود. در صورت صدور از شماره پیگیری آن برای مراجعه به سایت اداره پست و پیگیری از محل رهگیری مرسوله پستی و مشخص شدن محل اداره پستی که کارت سوخت در آنجاست، مطلع شوند.

تنها 5 درصد از کارت سوخت شخصی استفاده کردند

به گفته وزیر نفت تنها 5 درصد از مردم از کارت سوخت شخصی خود برای سوخت گیری استفاده کرده اند. به گفته زنگنه، محدودسازی سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه‌داران به منظور الزام مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی است.