ایراد در برخی از کارت های سوخت جدید تایید شد!

برخی کارت های سوخت جدید که اخیرا صادر شده دارای مشکلی هستند که در کارت های سوخت قبلی وجود ندارد و ظاهرا این مشکل مربوط به فیزیک ظاهری کارت بوده که استفاده از آن را با مشکل رو به رو کرده است. این مشکل در برخی از کارت های سوخت جدید تایید شده و بررسی ها نشان داده است که مشکل از Reader های کارتخوان جایگاه ها بوده که برخی از نازل ها قابلیت خواندن چیپست های جدید را ندارند و باید باتنظیم شوند.

به گزارش فرمون به نقل از تسنیم، یکی از افرادی که بعد از انتظار دوماه و نیمه کارت المثنی دریافت کرده درباره کارت سوخت جدید خود گفت: بعد از اقدام ناموفق درسوختگیری با کارت سوخت جدید، متصدیان جایگاه گفتند که مشکل از رمز کارت است و باید رمز تغییر کند. بعد از مراجعه برای تغییر رمز کارت متوجه شدم که رمز کارت مشکلی ندارد و ایراد از چیپست کوچک تر از معمول کارت سوخت بوده که در روزهای اخیر بیش از 10 نفر با چنین مشکلی به این مرکز مراجعه کرده بودند.

یکی دیگر از افرادی که با این مشکل مواجه شده بود نیز می گوید: در تماس و مراجعه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، آنها به من گفتند که کارت خود را بسوزانید و درخواست المثنی دهید. چرا باید بعد از مدت ها انتظار دوباره در انتظار کارتی دیگر باشم؟

در پیگیری های انجام شده از شرکت پخش فرآورده های نفتی وجود مشکل در برخی کارت های جدید تایید شده و مشخص شد ایراد از کارتخوان جایگاه بوده که برخی نازل ها قابلیت خواندن چیپست های جدید را ندارند و باید بازتنظیم شوند. در صورتی که افرادی کارت المثنی خود را اخیرا دریافت کرده و با چنین مشکلی برخورد کردند، حتما کارت سوخت خود را در نازلی دیگری امتحان کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی نیز اعلام کرد که در آینده ای نزدیک با تنظیم کارتخوان های نازل های سوخت، این مشکل رفع شود. در صورتی که دارندگان چنین کارت هایی با این مشکل رو به رو شدند و کارت سوخت آنها در هیچ نازل و جایگاهی قابل استفاده نبود، به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مراجعه کنند