4 درس مهم که هرگز در کلاس رانندگی به شما یاد نمیدهند

در این فیلم توضیحاتی در خصوص نحوه صحیح نشستن پشت فرمان، تنظیم صندلی و پشتی سر، بستن کمربند، نحوه گرفتن صحیح فرمان در دست، نحوه صحیح قرارگرفتن پا روی پدال، نگهداری از خودرو و ... آمده است که معمولا در کلاس های رانندگی از آنها صحبت نمی شود.

همچنین در قسمت نظرات می توانید سایر موارد از این دست را برای کاربران توضیح دهید و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.