اعتبار کارت سوخت خودروها چه مدت است؟

کارت سوخت خودرو برخلاف کارت های بانکی دارای محدودیت استفاده زمانی نیست و مادامی که کارت سوخت شما سالم است، می توانید از آن استفاده کنید. بنابراین اگر کارت سوخت قدیمی خود را در اختیار دارید نیازی به درخواست صدور کارت سوخت جدید نیست و سهمیه بنزین شما به همان کارت سوخت واریز می شود. اما در صورتیکه کارت سوخت شما به هر دلیلی قابل استفاده نبوده و یا ابطال شده است می توانید با مراجعه به مراکز پلیس+10 درخواست صدور کارت سوخت المثنی بدهید.

سهمیه بنزین کارت سوخت خودرو های شخصی

بعد از سهمیه بندی مجدد بنزین در سال گذشته، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعلام کرد که مدت زمانی که میزان سهمیه سوخت دریافت شده در کارت های سوخت برای هر فرد باقی می ماند 6 ماه است. اما به تازگی این مدت زمان به 9 ماه افزایش یافته است. اما منظور از این 9 ماه دقیقا چیست؟

باید بگوییم که سهمیه و اعتبار کارت سوخت خودرو تا 540 لیتر قابل ذخیره است. ذخیره این 540 لیتر هم فقط برای خودروهای شخصی و سواری‌های شخصی امکان پذیر است. چنانچه یک خودروی سواری که ماهانه 60 لیتر سهمیه دارد، برای 9 ماه متوالی از سهمیه خود استفاده نکند، 60 لیتر ماه دهم برای او لحاظ نمی شود. زیرا سهمیه موجود در کارت او در مجموع از 540 لیتر فراتر می رود. همین خودرو اگر 500 لیتر سهمیه در کارت سوخت خود داشته باشد، در ماه دهم، فقط 40 لیتر سهمیه دریافت می کند.

بنابراین اعتبار کارت سوخت خودروهای شخصی نیز تا 540 لیتر است و بیشتر از این مقدار قابل ذخیره نیست. از روی همین قانون به خوبی مشخص می شود که دیگر خودروها نمی توانند سهمیه خود را برای چندین ماه پیاپی ذخیره کنند. مثلا یک آمبولانس اگر بخواهد و بتواند که سهمیه 700 لیتری خود را در یک ماه استفاده نکند، این امکان برای او وجود ندارد که سهمیه خود را ذخیره کند.

سهمیه بنزین کارت سوخت خودروهای تاکسی و وانت‌ها

برای انواع تاکسی ها، سهمیه بنزین متفاوتی در نظر گرفته می شود. بر اساس کارکرد تاکسی و دوگانه سوز بودن یا تک سوز بودن آن، سهمیه‌ها کم و زیاد می شوند. طبق اعلام شرکت پخش فراورده های نفتی تاکسی های بنزینی 400 لیتر، تاکسی های دوگانه سوز 200 لیتر (از ابتدای آذرماه 250 لیتر)، تاکسی بین شهری بنزینی 750 لیتر، تاکسی بین شهری دوگانه سوز 450 لیتر و تاکسی ون شهری بنزینی 600 لیتر، سهمیه بنزین دارند.

اعتبار کارت سوخت خودروهای تاکسی با توجه به اینکه سهمیه بنزین آنها بیشتر از یک خودروی سواری است، یک ماه است. به این معنی که اگر سهمیه یک ماه خود را به هر دلیل استفاده نکنند، سهمیه او سوخت می شود و در ماه جدید سهمیه جدید برای او لحاظ می شود. این قانون برای وانت ها نیز اجرا می شود.

زمان واریز سهمیه بنزین هر ماه

زمان واریز سهمیه بنزین آخرین روز هر ماه است و افرادی که فاقد کارت سوخت هستند، باید نسبت به پیگیری کارت سوخت المثنی اقدام کرده و از سهمیه بنزین ماهیانه خود برخوردار شوند. به این معنی که در ساعت 24 آخرین روز هر ماه که همزمان است با ساعات ابتدایی اولین روز ماه بعدی، سهمیه بنزین مطابق دستورالعمل و سهمیه ای که از پیش تعیین شده است، به کارت های سوخت واریز می شود.