کد تخلف 2172 چیست؟

کد تخلفات رانندگی عددی 4 رقمی بین 2000 و 2172 می باشد. تا کنون کد 2172 در لیست کد تخلفات رانندگی نبوده است و گویا به تازگی این کد به لیست جرایم رانندگی اضافه شده است.

کد تخلف 2172 مربوط به پارک در محل مجهز به پارکومتر است.  اگر خودرویتان را در این محل ها پارک کنید، اما به هر دلیل دستگاه پارکومتر را شارژ نکنید، پلیس شما را 20 هزار تومان جریمه خواهد کرد.

نحوه شارژ دستگاه پارکومتر و آموزش نحوه استفاده از دستگاه پارکومتر

برای پارک کردن در خیابان هایی که مجهز به پارکومتر است می بایست به نکات زیر توجه کرد: ابتدا خودروی خود را در محلی که خط کشی شده پارک کنید. توجه کنید که حتما خودروی شما بین خطوط و در داخل جایگاه پارک شود.

به هر جایگاه یک شماره و یک جهت اختصاص یافته که کنار جایگاه حک شده است. شماره آن نشان دهنده، شماره جایگاه شما و جهت آن، محل قرارگیری دستگاه پارکومتر را نشان می دهد.

برای شارژ پارکومتر نیاز به تهیه کارت بلیت الکترونیک دارید که می توانید از کیوسک های موردنظر در سامانه های حمل و نقل اتوبوسرانی و یا مترو و  ... تهیه نمایید.

سپس با توجه به جهت اشاره در کنار جایگاه دستگاه، پارکومتر مربوط به جایگاه خود را پیدا کنید.

در یک سوی این دستگاه 8 دکمه مربوط به 8 جایگاه پارک می باشد.

و 2 دکمه دیگر برای تأیید و کنسل می باشد.

پارکومتر

همین طور راهنمای استفاده از دستگاه نیز بر روی خود دستگاه موجود می باشد.

[irp posts="322" name="جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال 97"]

در سوی دیگر دستگاه به ازای هر جایگاه 2 چراغ نشانگر به صورت چشمک زن موجود است که در حالت عادی چراغ قرمز چشمک میزند و اگر جایگاهی شارژ شده باشد چراغ سبز مربوط به جایگاه مورد نظر نیز چشمک میزند. با استفاده از این دستگاهها كار پلیس بسیار ساده خواهد شد چرا كه پلیس فقط به چراغ قرمز دستگاهها مراجعه كرده و با قرمز یا سبز بودن آنها اقدام به جریمه خودروها می كند.

راهنمای استفاده از پارکومتر

برای گرفتن موجودی می توانید ابتدا کلید تایید را فشار دهید و سپس کارت خود را جلوی کارتخوان بگیرید و موجودی را مشاهده کنید.

و در نهایت برای شارژ محل پارک مراحل زیر را انجام دهید:

انتخاب شماره محل جایگاه: بسته به زمانی که می خواهید توقف داشته باشید با یک بار فشار دادن دکمه، یک ساعت و اگر بار دیگر به صورت متوالی فشار دهید دو ساعت و برای ساعات بیشتر به تعداد ساعتی که می خواهید توقف کنید دکمه مورد نظر را به صورت متوالی فشار دهید.

سپس کارت خود را جلوی کارتخوان بگیرید و عملیات شارژ انجام می شود و مبلغ کسر شده جهت وجه پارک و موجودی کارت بر روی نمایشگر نمایان خواهد شد و سپس چراغ نشانگر سبز جایگاه شما چشمک می زند.

همانطور که در بالا ذکر شد در صورت پارک کردن و عدم شارژ پارکومتر مربوطه، توسط مامورین راهنمایی ورانندگی مبلغ 200000 ریال جریمه خواهید شد.

نکات مهم پارک در محدوده پارکومتر

1- در صورت خرابی احتمالی دستگاه پارکومتر، استفاده از محل پارک حاشیه‌ای برای شهروندان رایگان است و کسی حق ندارد به بهانه خرابی دستگاه به ازای پارک خودروها در آن محل از شهروندان پول بگیرد، ضمن این‌که پلیس نیز در صورت خرابی دستگاه، رانندگان را جریمه نخواهد کرد.

2- کارت شارژ دستگاه‌های پارکومتر همان کارت‌های اعتباری است که از آنها برای سوار شدن به اتوبوس و مترو استفاده می‌شود.

3- درصورت مشاهده تخلفاتی مانند مطالبه پول در صورت خراب بودن دستگاه پارکومتر، موضوع را به سامانه 137 شهرداری گزارش دهید.