کدام جریمه‌های رانندگی دو برابر می‌شوند؟

جریمه‌های رانندگی انواع مختلفی دارند و به روش‌های مختلفی ثبت می‌شوند. برخی از آنها ممکن است پس از مدتی بخشیده شوند و برخی از آنها نیز ممکن است بعد از مدتی دوبرابر شوند.

جریمه‌ رانندگی به یکی از روش‌های زیر صادر می‌شود:

1-روش تسلیمی: در این حالت پلیس پس از متوقف کردن راننده حضورا مدارک را از راننده متخلف می‌گیرد و قبض اخطاریه که شامل مشخصات وسیله نقلیه (شماره پلاک و رنگ)، مشخصات راننده متخلف و اطلاعات موجود در گواهی‌نامه شخص متخلف، محل تخلف، نوع تخلف، تاریخ و زمان تخلف و مشخصات افسر مربوطه و کد ایشان است را پر کرده و برگه جریمه را به راننده متخلف تحویل می‌دهد.

2-روش الصاقی: در این روش راننده در ماشین حضور ندارد (مثل حالتی که ماشین در جای نامناسبی پارک شده است) و افسر پلیس قبض جریمه‌ای را برای راننده متخلف پر می‌کند. در این قبض مشخصات وسیله نقلیه (شماره پلاک و رنگ)، محل تخلف، نوع تخلف، تاریخ و زمان تخلف و مشخصات افسر مربوطه و کد ایشان ثبت می‌شود و قبض جریمه به ماشین الصاق می‌گردد.

3-روش دوبرگی: در این حالت امکان متوقف کردن وسیله نقلیه وجود ندارد (پلیس دستور ایست می‌دهد اما راننده به دلیل بی‌توجهی متوقف نمی‌شود و یا کلا امکان متوقف کردن توسط پلیس وجود ندارد) و مانند روش الصاقی قبض جریمه شامل مشخصات وسیله نقلیه (شماره پلاک و رنگ)، محل تخلف، نوع تخلف، تاریخ و زمان تخلف و مشخصات افسر مربوطه و کد ایشان ثبت می‌شود اما این قبض از قبوض جریمه افسر پلیس جدا نمی‌شود.

[irp posts="368" name="تفاوت انواع قبض جریمه تسلیمی، الصاقی، دو برگی و دوربینی"]

4-روش خودداری: در روش خودداری دو حالت کلی وجود دارد:

الف) مانند حالت تسلیمی خودرو متوقف شده و راننده حضور دارد، قبض جریمه صادر می‌گردد اما راننده متخلف به دلیل عصبانیت و اعتراض از پذیرفتن قبض خودداری می‌کند.

ب) راننده متخلف بعد از تخلف به فرمان ایست پلیس توجه نمی‌کند و فرار می‌کند.

5-روش ثبت با دوربین: در این روش تخلف راننده توسط دوربین‌های ثبت تخلفی که در سطح شهر وجود دارند ثبت شده و جریمه آن توسط مرکز ثبت تخلفات رانندگی صادر می‌شود. این قبض جریمه در بسیاری از موارد به همراه عکس مربوط به آن، برای راننده متخلف پست می‌شود.

در روش‌های 1 و 2 و 4 (روش‌های تسلیمی، الصاقی و خودداری) مبلغ جریمه بعد از گذشت 60 روز در صورت پرداخت نشدن دوبرابر می‌گردد. اما در روش‌های 3 و 5 (روش‌های دوبرگی و ثبت با دوربین) این مبلغ جریمه بعد از گذشت 60 روز و در صورت پرداخت نشدن دو برابر نمی‌شود.

همیشه سعی کنید در هنگام رانندگی مدارک ماشین (مثل کارت ماشین، کارت بیمه و...) و گواهی‌نامه رانندگی‌تان را به همراه داشته باشید. توجه کنید که اگر بیمه ماشین شما به اتمام رسیده بلافاصله برای تمدید آن اقدام نمایید چون در این صورت اگر اتفاقی برای شما بیوفتد و تصادفی بکنید علاوه بر اینکه هزینه تصادف را بیمه شما پرداخت نمی‌کند، بلکه دیگر شامل تخفیف بیمه هم نمی‌شوید. دو بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه مواردی هستند که حتما باید به تاریخ اعتبار آن توجه کنید و بدون وجود اعتبار بیمه به هیچ عنوان از وسیله نقلیه خود استفاده نکنید.

منبع: جوابکو