خودروهای وارداتی چه سالی نیاز به گواهی معاینه فنی دارد؟

با آغاز سال جدید میلادی 2022 تمامی خودروهای وارداتی 2018 و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند. بدیهی است خودروهای وارداتی ۲۰۱۸ در صورت نداشتن معاینه فنی با تردد در شهر توسط دوربین بصورت مکانیزه روزانه مبلغ 50 هزار تومان اعمال قانون و جریمه خواهند شد.

ضمنا در خصوص خودروهای تولید داخل، خودروهای سال 1397 و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند.

مطلب پیشنهادی: موارد رد شدن در معاینه فنی چیست؟

مطلب پیشنهادی: پارامترها و آزمون های معاینه فنی خودرو