معاینه فنی خودروهای دودزا با تائید پلیس ابطال می‌شود؟

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: در پی تصویب طرحی هستیم که پلیس بتواند معاینه فنی خودروهای دودزایی که محرز است و حدود مجاز معاینه فنی را پاس نمی‌کنند، باطل کند.

به نقل از ایسنا، پوریا محمدیان یزدی درباره ابطال معاینه فنی خودروهای تصادفی گفت: با معاونت حقوقی راهور ناجا دراین‌باره صحبت‌ کردیم و قرار شد مکانیسمی برای این موضوع تنظیم کنیم. همچنین در آیین‌نامه معاینه فنی جدید نیز همان بند ابقا شده تا به این وسیله بتوانیم معاینه فنی خودروهایی که تصادف می‌کنند و احتمال دارد خودروهای پر ریسک تلقی شوند، مجدداً موردبررسی قرار دهیم.

وی در ادامه به موضوع دیگری که از جانب شهرداری‌ها و پلیس پیشنهاد شده و قرار است به آیین‌نامه معاینه فنی کشور اضافه شود اشاره کرد و افزود: اگر در خیابان خودروهای دودزایی تردد کردند که بعد از بررسی مشخص شود که معاینه فنی را پاس نمی‌کنند؛ باوجوداینکه ممکن است تنها چند ماه از اخذ معاینه فنی آن‌ها گذشته باشد، نیاز است معاینه فنی آن‌ها باطل شود.

[irp posts="516" name="لیست آدرس و ساعت کار مراکز معاینه فنی خودرو تهران"]

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در ادامه با بیان اینکه این خودروها تصادفی نیستند بلکه به سبب بهره‌برداری یا نگهداری نامناسب در بازه اعتباری معاینه فنی‌شان، حدود مجاز معاینه فنی را پاس نمی‌کنند، گفت: به همین جهت بر اساس تدابیر اندیشیده شده اگر خودروی دودزایی توسط پلیس دیده و محرز شود که حدود معاینه فنی را پاس نمی‌کند، پلیس می‌تواند معاینه فنی آن خودرو را باطل کند؛ البته قرار است این موضوع را هم در آیین‌نامه پیشنهادی معاینه فنی کشور، اضافه کنیم تا برای تائید نهایی به دولت برود.

محمدیان در پایان گفت: وزارت راه‌، شهرداری، پلیس و وزارت کشور قرار است در این موضوع به جمع‌بندی برسند تا این موارد در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شود و در صورت تائید، در آیین‌نامه قرار گیرد. در حقیقت این اصلاحات در جهت افزایش تضمین معاینه فنی در کشور است.