مجازات تصادف با عابر پیاده چیست؟

قبل از صحبت در مورد اینکه مجازات تصادف با عابر پیاده چیست؟ و چگونه می‌توان در تصادف مقصر را تشخیص داد. بهتر است، بدانیم که بهترین اقدام در هنگام تصادف چیست؟

با مطالعه نکات زیر متوجه خواهید شد که در هنگام تصادف چه باید کرد:

- قدم اول اینکه سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده از عصبانیت و پرخاش دوری کنید. سپس با پلیس تماس بگیرید.

- از صحنه تصادف فرار نکنید. فارغ از اینکه این حرکت تا چه میزان غیر اخلاقی است روند پیشرفت پرونده حادثه را کند کرده و حتی ممکن است منجر به فوت انسانی شده و قابل جبران نباشد.

- طبق قانون تصادفات رانندگی زمان وقوع تصادف در خیابان و جاده، خودروها را از مسیر تردد خارج کرده و به گوشه راست خیابان و جاده منتقل کنید.

- در نظر داشته باشید در به هنگام بروز خسارت جانی جا به جایی با احتیاط بیشتری انجام شود.

- در زمان وقوع حادثه و پس از تماس با پلیس و تبادل کارت بیمه باید تمرکز کنید و ببینید قبل از تصادف دقیقا چه می‌کردید، در کدام خیابان مشغول رانندگی بودید و اتومبیلی که با آن تصادف کردید چطور و در چه زمانی وارد صحنه شده است. تمامی این جزییات از شما پرسیده خواهد شد .فراموشی آن ممکن است منجر به ایجاد مشکل در مراجع قانونی شود.

- و در آخر پس از رسیدن پلیس و محرز شدن بایستی به بیمه مراجعه کنید. بیمه شخص ثالث مقصر، خسارت طرفی که مقصر نبوده را پرداخت می‌کند. در صورتی که مقصر بیمه بدنه داشته باشد می‌توانید با مراجعه به شرکت بیمه‌کننده، خسارت خودرو را دریافت کند.

موارد ذکر شده جامع ترین جواب در پاسخ به سوال در هنگام تصادف چه باید کرد است.

قوانین و مقررات مربوط به تصادفات عابرین پیاده:

تعریف عابر پیاده: شخصی است غیر سوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری حرکت می‌کند و یا مبادرت به جابجایی کالکسه، چرخ دستی، جامه دان و سبدهای چرخ دار و مانند آن می‌کند.

تعریف پیاده رو: بخشی جدا شده از خیابان است که در امتداد آن واقع شده و برای عبور پیادگان اختصاص دارد.

تعریف آزادراه یا شاهراه: به راهی گفته می‌شود که حداقل دارای ۲ خط اتومبیل رو و یک شانه خاکی حداقل به عرض ۳ متر برای هر طرف رفت و برگشت باشد و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزادراه کاملا از هم مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسیله راه‌های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

مجازات تصادف با عابر پیاده چیست؟

مجازات تصادف با عابر پیاده در صورتی که عابران پیاده به وظایف و قوانین مرتبط با عابر عمل نکنند و راننده تمام قوانین و مقررات را رعایت نماید اما نتواند وسیله‌ی نقلیه را کنترل کرده و از تصادف و بروز خسارت جانی و مالی جلوگیری کند مسئولیتی نخواهد داشت.

در  بررسی مجازات تصادف با عابر پیاده چند ماده قانونی حائز اهمیت است:

طبق ماده ۳۳۳ قانون مجازات‌های اسلامی اگر عابر پیاده از معابری که برای وی ممنوع است عبور نماید و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله‌ی نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد نموده باشد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.

مطابق ماده ۳۳۱ «هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شیی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شیی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.»

نکته مهم این است که، عدم مسئولیت راننده به معنای منع استفاده‌ شخص ثالث یا وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه نیست و میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذیصلاح مشخص می‌شود.

مهم‌ترین قوانین مربوط به تصادف با عابر پیاده:

ماده ۱۲۹ آیین نامه راهور: رانندگان موظفند در تقاطع‌هایی که چراغ راهنمایی یا مامور راهور یا تابلوی ایست وجود ندارد از سرعت وسیله خود بکاهد و با سرعت مطمئنه حرکت کند .

ماده ۱۳۰: رانندگان هنگام عبور از معابر و گذرگاه‌های عابر پیاده مکلفند آهسته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند و در صورت احتمال وقوع حادثه و مزاحمت برای پیادگان حرکت خودرو خو را کند یا متوقف کند .

ماده ۱۴۱: در گذرگاه عابر پیاده که چراغ راهنمایی نداشته باشه حق تقدم عبور با پیادگان است .

ماده ۱۵۸: کلیه رانندگان برای سوار و پیاده کردن مسافران و یا سرنشینان خود باید تنها در محل‌های مجاز و یا در منتهی الیه سمت راست سواره رو توقف نماید .

بند پ ماده ۱۶۱: رانندگان وسایل نقلیه قبل از رسیدن به گذرگاه عابر پیاده و در صورت حضور یا عبور افراد میبایست وسیله خود را متوقف سازند .

تصادف خودرو و راننده غیر صاحب

طبق قانون در تصادف خودرو و راننده غیر صاحب مسئولیت با شخصی است که مرتکب تخلف شده و راننده اتومبیل بوده است. در زمان وقوع تصادف خودرو و راننده غیر صاحب پرداخت خسارت از جانب بیمه به شخصی که در گزارش حادثه بعنوان یکی از طرفین تصادف معرفی شده پرداخت می‌شود. در تصادف خودرو و راننده غیر صاحب تنها در صورتی که راننده کودک و یا فردی بدون مهارت فنی و رانندگی باشد قصور متوجه مالک خودرو بوده و مسئولیتی متوجه راننده نیست.