جزئیات الحاقی بیمه شخص ثالث چیست؟

الحاقی بیمه شخص ثالث سندی است که تغییرات تکمیلی بیمه در آن مشخص می‌شود. برای درک بهتر الحاقی بیمه شخص ثالث باید بدانیم که هزینه بیمه شخص ثالث بر اساس دیه کامل یک انسان تعیین می‌شود.

قوه قضاییه سالانه تغییرات و افزایش مبلغ دیه را به بیمه مرکزی ابلاغ می‌کند که ممکن است نسبت به  سال گذشته بیشتر باشد. بدین ترتیب ما‌ به‌ تفاوت حق بیمه‌ی بیمه‌گذار با سال گذشته در قالب الحاقیه بیمه شخص ثالث ابلاغ می‌شود.

با پرداخت این ما به تفاوت بیمه‌گذار می‌تواند الحاقی بیمه شخص ثالث را خریداری کند. در صورت عدم پرداخت الحاقی بیمه شخص ثالث پرداخت مابه تفاوت در زمان خسارت بر عهده بیمه گذار خواهد بود.

نحوه استفاده از بیمه شخص ثالث پس از تصادف

نحوه استفاده از بیمه شخص ثالث پس از تصادف به این صورت است که شخص مقصر، مصدوم و یا وراث متوفی به مراکز خسارت بیمه‌نامه‌های ثالث مراجعه کرده و فرم اعلام خسارت را تکمیل و تایید می‌کنند.

پس از دریافت فرم تکمیل شده، توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، کارشناس مربوطه خسارت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از طریق واردکردن شماره بیمه‌نامه در برنامه خسارت اعتبار بیمه‌نامه را استعلام کرده ضمیمه پرونده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

پس از تایید بیمه نامه و صدور مجوز استفاده از بیمه شخص ثالث پس از تصادف، اداره خسارت طی نامه‌ای از از دادگاه درخواست ارسال مدارک ذیل را ‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند:

کروکی افسر در صحنه حادثه

برگ‌های بازجویی طرفین حادثه

اوراق پزشکی قانونی(مصدوم)

برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت

اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر حادثه

اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر و زیان دیده

سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری

پس از تکمیل مدارک، کارشناس اداره خسارت مدارک را بررسی می‌کند که بر اساس حادثه رخ داده حالات زیر اتفاق می‌افتد:

درصورتیکه حادثه رخ داده باشد، توسط کارشناس اداره خسارت رای صادر شده در دادگاه با گزارش پزشکی قانونی مقایسه و درصورت تطابق، مبلغ قابل پرداخت محاسبه می‌شود. در صورت درخواست بیمه‌گذار و با نظر پزشک معتمد بیمه، پرداخت علی‌الحساب مبلغ خسارت ممکن خواهد بود.

با استفاده از اپلیکیشن فرمون به راحتی می‌توانید نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل خود را محاسبه و تمدید کنید و از قوانین جدید در مورد بیمه همیشه مطلع باشید.

جریمه عدم پرداخت بیمه شخص ثالث

پرداخت بیمه شخص ثالث برای تمامی خودروها اجباری است. بر همین اساس عدم پرداخت بیمه شخص ثالث و دیرکرد آن شامل جریمه خواهد شد. جریمه عدم پرداخت بیمه شخص ثالث به صورت روزشمار محاسبه می‌شود. جریمه عدم پرداخت بیمه شخص ثالث، روزانه برابر با حق‌بیمه کامل بدون تخفیف یک سال خودرو تقسیم بر ۳۶۵ روز سال است. علاوه بر این در صورت شناسایی خودرو فاقد بیمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه عدم پرداخت بیمه شخص ثالث انتقال آن به پارگینگ است.

بیمه شخص ثالث آیا برای سرنشینان هم هست؟

این سوال که بیمه شخص ثالث آیا برای سرنشینان هم هست یا خیر یکی از متداول ترین سوالات در ارتباط با بیمه شخص ثالث است. در بیمه شخص ثالث تمامی سرنشینان خودرو جز شخص راننده شخص ثالث محسوب می‌شوند. البته با پوشش حوادث در بیمه شخص ثالث، نقص عضو و فوت راننده نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.