مراحل رسیدگی به انواع تصادف

مراحل رسیدگی به انواع تصادفات بسته به نوع آن متفاوت است مثلا: فرآیند بررسی در تصادفات خسارتی، منجر به جرح، تصادفی که صحنه بهم خورده و تصادفاتی که یکی از طرفین از محل متواری هرکدام به دلیل خسارات وارده، حضور افراد و... فرق می‌کند.

گرچه نحوه تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی، توسط کارشناس تصادفات انجام می‌شود ولی طرفین باید بدانند که برای طی شدن همه مراحل و احقاق حق، هریک موظف هستند کارهایی را انجام دهند در این مطلب این مراحل را به صورت خلاصه برایتان توضیح می‌دهیم.

مراحل رسیدگی به تصادفات خسارتی:

۱ - به محض وقوع تصادف خسارتی، انتقال خودرو به منتهی الیه سمت راست توسط طرفین ۲ - تماس طرفین با پلیس ۱۱۰ و درخواست کارشناس تصادفات ۳- حضور افسر کارشناس در کمتر از ۱۵ دقیقه در محل تصادف ۴-  چنانچه خسارت بیش از هفت میلیون و هفتصد هزار تومان باشد ترسیم کروکی توسط کارشناس و تحویل به زیان دیده ۵ - چنانچه خسارت کمتر از هفت میلیون و هفتصد هزار تومان باشد اعزام طرفین به همراه وسیله نقلیه بدون نیاز به کروکی به شرکت بیمه

مراحل رسیدگی به تصادفات منجر به جرح:

۱ - به محض وقوع تصادف منجر به جرح تماس با پلیس ۱۱۰ ۲-  حضور همزمان افسر کارشناس تصادفات و ماموران کلانتری در کمتر از ۱۵ دقیقه در محل تصادف ۳-  بررسی کارشناس و ترسیم کروکی ۴-  تحویل کروکی و خودروهای دخیل در تصادف به ماموران کلانتری ۵ - انتقال مصدومین توسط اورژانس ۶ - پیگیری سایر مراحل از طریق کلانتری و مراجع قضایی

[irp posts="2488" name="مهم‌ترین قوانین تصادفات رانندگی که باید بدانید؟"]

مراحل و فرایند چگونگی رسیدگی به تصادفات صحنه بهم خورده:

۱-  چنانچه تصادف قبلا توسط افسر راهور بازدید شده باشه باید طرفین تصادف به راهور منطقه مربوط به تصادف مراجعه کنند. ۲-  در صورتی که توسط افسر کارشناس بازدید نشده باشه طرفین میبایست به شورای حل اختلاف محل تصادف جهت پیگیری و اخذ نظرات کارشناسی مراجعه کنند. ۳-  در صورت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت و کسب دستور مقام قضایی مبنی بر ترسیم کروکی (در صورت متواری شدن) ضمن اخذ تصویری از پرونده متشکله در کلانتری (دستور قضایی، برگه اورژانس، بیمارستان، اظهارات شاکی، شهود، فیلم، عکس از تصادف و ...) و مراجعه به راهور منطقه مربوطه جهت ترسیم کروکی

مراحل و فرایند چگونگی به تصادفاتی که یکی از طرفین از محل متواری شده باشد:

۱ - تماس با پلیس ۱۱۰ ۲ - حضور مامور کلانتری و راهور در کمتر از ۱۵ دقیقه ۳ - تهیه گزارش غیر سازشی (شکایتی) توسط افسر راهور ۴ - مراجعه و طرح شکایت توسط شاکی در شورای حل اختلاف و سیر مراحل از آن طریق