سوءاستفاده از پلاک خودروهای شهرستانی جرم است

سردار رحیمی گفت: سوءاستفاده از پلاک خودروهای شهرستانی در شهرهای دیگر مصداق بارز جرم است.

مدتی است که برخی از افراد سودجو از طریق جعل پلاک و برچسب‌گذاری پلاک خودروهای شهرستانی بر روی خودروهای خود در سطح معابر شهر تهران تردد می‌کنند.

نحوه تخلف این افراد به این گونه است که با نصب برچسب پلاکی شبیه پلاک خودروهای شهرستانی بر روی خودرو خود اقدام به تردد در سطح معابر شهر کرده و مرتکب تخلفات رانندگی می‌شوند و تخلفات ثبت شده توسط دوربین‌های کنترل سرعت راهنمایی و رانندگی به نام صاحبان پلاک‌های شهرستانی ثبت و خودرو آن‌ها توقیف می‌شود، این در حالی است که این افراد ساکن تهران نیستند.

حال با مراجعه شاکیان به پلیس راهور برای ترخیص خودرو توقیف شده خود و اعلام شکایت از ثبت تخلف نابجا به نام آن‌ها، با تصاویر تخلفات رانندگی ضبط شده توسط دوربین‌های شهری پلیس مواجه می‌شوند.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ  در رابطه با این موضوع اظهار کرد: سوءاستفاده و برچسب‌گذاری پلاک خودروهای شهرستانی بر روی خودروهای در حال تردد در شهرهای دیگر مصداق بارز جرم است و فرد خاطی از نظر پلیس مجرم شناخته شده است.

وی درباره اعمال مجازات این افراد افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این زمینه، پلیس با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد کرد و مجرم نیز به مدت ۲ ماه تا ۳ سال حبس خواهد شد.