مشخصات رانا پلاس ارتقا یافته اعلام شد

به طور کلی می توان گفت که از نظر فنی در بحث ظاهری رانا پلاس ارتقا یافته تفاوتی با رانا پلاس TU5 ندارد.

به رانا پلاس ارتقا یافته سامانه کنترل پایداری الکتریکی، سامانه کنترل شروع حرکت در سربالایی، نشانگر تعویض دنده GSI و سامانه پایش فشار باد تایرها اضافه شده است

شورای رقابت قیمت کارخانه ای رانا پلاس ارتقا یافته را ۳۸۲ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان اعلام کرده که هزینه های مالیات بر ارزش افزوده، شماره گذاری، بیمه، عوارض و… به آن اضافه می شود.

قیمت نهایی: 428 میلیون