سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟

بیمه شخص ثالث پوشش مالی و جانی دارد که پوشش جانی دیه فوت و نقص عضو شخص ثالث را می پردازد و میزان دیه هرساله توسط قوه قضائیه و بیمه مرکزی تعیین و اعلام می شود. اما پوشش مالی دارای حداقل و حداکثر سقف تعهدات است. یعنی چنانچه شما خودروی خود را با حداقل سقف تعهد مالی بیمه کنید و خسارت مالی وارده بیش از این مبلغ شود مابه التفاوت را باید از جیب خودتان پرداخت کنید. در سال 1401 سقف تعهدات مالی از 20 تا 400 میلیون تومان تعیین شده است.

بنابراین اگر یک خودرو با 20 میلیون تومان سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث، بیمه شده باشد و خسارت تصادف 25 میلیون تومان برآورد شود فرد مقصر باید 5 میلیون تومان را خود پرداخت کند.

نحوه محاسبه سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

تعهدات مالی بیمه شخص ثالث با توجه به دیه مصوب در هر سال تعیین می شود که حداقل میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث 2.5 درصد از دیه اعلام شده در ماه های حرام است.

در سال 1401 دیه کامل یک انسان در ماه حرام مبلغ 800 میلیون تومان می باشد و 2.5 درصد این عدد، 20 میلیون تومان است.

البته می توان سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث را به میزان دلخواه تا مبلغ 400 میلیون تومان افزایش داد.

افزایش سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث آسودگی خاطر بیشتری به همراه می آورد و در تصادفات شدید و سنگین سهم بیمه از پرداخت خسارت بیشتر است. بنابراین توصیه می کنیم با توجه به افزایش قیمت خودرو و قطعات و با درنظر گرفتن وسع مالی خودتان مبلغی بیشتر از حداقل سقف تعهد مالی یعنی 20 میلیون تومان را در نظر بگیرید.

سقف تعهد مالی در شرکتهای مختلف متفاوت است و در برخی این سقف تا 400 میلیون تومان نیز قابل افزایش است. در جدول زیر سقف تعهدات مالی شرکتهای مختلف ارائه دهنده بیمه شخص ثالث از 20 تا 400 میلیون تومان آمده است.

سقف تعهدات مالیشرکت‌های ارائه دهنده
۲۰ میلیونآرمان، آسیا، تعاون، کوثر، سامان، ایران، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی،سینا، دانا، کارآفرین، حافظ
۳۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۴۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۵۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۶۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۱۰۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۱۵۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۲۰۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۲۵۰ میلیون البرز، آسیا
۳۰۰ میلیونکوثر، البرز، آرمان، دی، پارسیان، کارآفرین، ایران
۴۰۰ میلیونکوثر، دی، پارسیان، البرز، ایران، آسیا

اگر بیمه گذار درخواست پوشش مالی بالاتر از 20 میلیون تومان را داشته باشد باید در زمان خرید و یا تهیه بیمه شخص ثالث درخواست خود را به شرکت بیمه اعلام کند.