استعلام خلافی خودرو با پلاک

استعلام خلافی با جزییات

با اپ فرمون میتوانید خلافی خودرو یا موتور سیکلت خود را به راحتی و با چند کلیک استعلام و پرداخت کنید . در این روش نیاز به ورود اطلاعات مالک خودرو یعنی کدملی و شماره موبایل مالک است. توجه داشته باشید مالک فردی است که اطلاعات کدملی آن بر روی کارت ماشیت چاپ شده است و نه فردی که وکالت محضری دارد. بسیاری از افراد تصور میکنند که به محض انجام وکالت محضری مالک خودرو محسوب می شوند درصورتی که از دید راهور مالک فردی است که برگ سبز ماشین و کارت ماشین خودرو یا موتور به نام وی ثبت شده است. برای موتور سیکلت هایی که برگه ترخیص کارخانه دارند و هنوز کارت موتور آنها صادر نشده نیز همین موضوع صادق است. یعنی مالک هنوز در سیستم راهور مشخص نیست و امکان استعلام آنلاین خلافی با جزییات برای آنها وجود ندارد

استعلام خلافی با جزییات

استعلام خلافی بدون جزییات

اما اگر به اطلاعات مالک دسترسی نداشته باشیم یا کارت سبز وسیله نقلیه هنوز صادر نشده باشد میتوانیم اقدام به استعلام مجموع جرایم کنیم و با ورود پلاک مبلغ مجموع جرایم را تا به این لحظه دریافت کنیم و نه ریز جرایم. نکته منفی این روش این است که از ریز تخلفات آگاه نخواهیم شده و تنها مجموع و شناسه قبض و پرداخت مبلغ کل در اختیار ما قرار خواهد گرفت. این روز تنها برای کسانی توصیه میشود که دسترسی به موبایل و کدملی مالک اصلی ندارند و یا هنوز سند سبز صادر نشده است

استعلام مجموع جرایم

نکته قابل توجه این است که در این دو روش مبلغ ۵۲۰۰ تومان کارمزد توسط راهور تعیین شده و با هربار استعلام موارد بالا باید این مبلغ را پرداخت نمایید