استعلام خلافی ماشین سنگین

رانندگان وسایل نقلیه سنگین می توانند با استفاده از ابزار بالا اقدام به استعلام خلافی کنند.

در راستای اجرای ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودروهای سنگین با خلافی بالای سی میلیون ریال توقیف و راهی پارکینگ می شوند لذا توصیه می کنیم هر چند وقت یکبار اقدام به استعلام خلافی نموده و میزان جریمه را به زیر 3 میلیون تومان برسانید.

همچنین برای تسریع استعلام خلافی می توانید برنامه فرمون را نصب نموده و علاوه بر استعلام خلافی از سایر ابزارهای مفید آن از جمله استعلام خلافی دوره ای استفاده کنید.

جهت استعلام خلافی با VIN از این راهنما استفاده کنید.