گشت‌های مشترک پلیس و تاکسیرانی برای برخورد با مسافرکش‌های غیرقانونی

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از همکاری جدید این سازمان با پلیس راهنمایی و رانندگی برای برخورد با مسافرکش‌های غیرقانونی خبر داد.

علیرضا قنادان با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی ضابط اجرای قانون برای برخورد با مسافربرهای شخصی نیست،اظهارکرد: مطابق قانون، حمل مسافر با خودروی فاقد مجوز جریمه دارد و به عنوان یک کار غیرقانونی شناخته می‌شود.

وی با تأکید براینکه ضابط قانونی برای برخورد با این مورد پلیس راهنمایی و رانندگی است،گفت: طرح‌های برخورد با مسافربرهای شخصی به‌صورت دوره‌ای با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا می‌شود. درحال حاضر مذاکراتی با پلیس راهنمایی و رانندگی درحال انجام است تا دور همکاری جدید به خصوص در آستانه ورود به مهرماه آغاز شود همچنین شروع مجدد طرح گشت‌های مشترک کنترل و نظارت پلیس و تاکسیرانی درحال بررسی است. اجرای این طرح‌ها برای ساماندهی تاکسیرانی در تهران است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با بیان اینکه در سال گذشته طرح نصب دوربین در تمام پایانه‌های تاکسیرانی اجرا شد، اظهارکرد: با توجه به اینکه همه پایانه‌های اصلی کد جریمه دارند اگر خودرویی غیرمجاز اقدام به مسافرکشی کند و وارد این محدوده‌ها شود توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه خواهد شد. باید بیش از گذشته در این مورد سخت گیری شود.

قنادان با تقسیم پدیده مسافربرهای شخصی به دو دسته جداگانه گفت: دسته اول افرادی هستند که به‌صورت معمولی اقدام به مسافرکشی می‌کنند که در این دسته موضوع فردی است. در دسته دوم، افراد به‌صورت باند و پاتوقی فعالیت می‌کنند. در تهران نقاطی وجود دارد که ۲۰ خودرو به‌صورت باند مسافرکشی می‌کنند و امنیت را به خطر می‌اندازند. این دسته به‌صورت سازمان یافته اقدام به انجام کار غیرقانونی می‌کنند. ممکن است برخی از این افراد ساکن تهران نباشند و از شهرهای اقماری یا دور به تهران آمده باشند.

وی ادامه داد: افرادی هم هستند که از شهرستان‌های دیگر به تهران می‌آیند و حتی مکانی برای خواب ندارند و شب را در ماشین خود به صبح می‌رسانند. به این افراد «ماشین خواب» گفته می‌شود. برخی دیگر از این مسافربرها وارد سامانه‌های اینترنتی می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.

قنادان با بیان اینکه برخورد با پاتوق‌ها از حیطه وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی خارج می‌شود و در این خصوص باید پلیس امنیت و یگان ویژه وارد عمل شوند،اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی به افزایش مسافرکش‌های غیرقانونی دامن می‌زند، اگر در این زمینه مماشات شود این کار غیرقانونی فراگیر خواهد شد.

بنا براعلام شهرنوشت،‌ مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در مورد آخرین فرآیند واردات تاکسی‌های هیبریدی نیز گفت: درحال حاضر این طرح در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و همچنان در انتظار مصوبات هستیم که به صحن دولت برود. اگر هیئت دولت واردات خودروهای هیبریدی با کاربری عمومی را مصوب کند این مشکل حل خواهد شد.

منبع: ایسنا