جعبه فیوز رانا و جدول راهنمای فیوزها

در تمامی خودروها دو جعبه فیوز وجود دارد یکی در زیر داشبورد در قسمت جلو راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد. اطلاعاتی که می خوانید مربوط به تعویض فیوزها در جعبه فیوز داشبورد است.

برای باز کردن جعبه فیوز با یک سکه، پیچ را یک چهارم دور بچرخانید. سپس درپوش آن را بردارید تا فیوزها نمایان شــوند. فیوزهای یدکی و انبرک A روی قسمت داخلی در جعبه فیوز زیر داشبورد قرار دارند.

جعبه فیوز رانا

پیش از برداشتن فیوز سوخته و نصب فیوز جدید باید علت خرابی را بیابید و قبل از تعویض فیوز آن را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. برای تعویض فیوز از انبرک A استفاده کنید.

تعویض فیوز رانا

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه آن جایگزین کنید. بطور مثال یک فیوز 5 آمپر معیوب را با یک فیوز 5 آمپر سالم تعویض کنید.

تعویض فیوز

نحوه چیدمان فیوزها در جعبه فیوز اتاق

جعبه فیوز رانا

جدول راهنمای فیوزهای اتاق

جدول راهنمای فیوزهای اتاق
راهنمای جعبه فیوز رانا