الزام راهنمایی و رانندگی به ارسال پیامک تخلفات برای مالک خودرو

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه از الزام پلیس راهنمایی و رانندگی به ارسال پیامک تخلفات برای مالک خودرو خبر داد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸  با اشاره به جزییات جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۶ دی ماه) این کمیسیون، گفت: طبق تصویب کمیسیون تلفیق، اپراتور‌های تلفن همراه موظفند حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، موضوع جریمه و تخلفات رانندگی و مواردی که برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به متخلفین رانندگی اعلام می‌شود را به صورت پیامکی برای هر تخلف یک بار به مالک وسیله نقلیه اعلام کنند و هزینه آن را در قبض تلفن مالک وسیله منظور و وصول نمایند.