پلاک زوج و فرد در طرح زوج و فرد چیست؟

پلاک زوج و فرد از زمانی که بحث طرح ترافیک مطرح شد، موضوع و دغدغه بسیاری از راننده‌ها شد به ویژه از زمانی که با تابلوهای محدوده طرح ترافیک در خیابان‌ها برخورد می کردیم.

تشخیص پلاک زوج و فرد ماشین

معیار پلاک زوج و فرد آخرین رقم سمت راست پلاک است (همان رقم آخر قسمت سه رقمی پلاک) به طور مثال در تصویر زیر عدد 5 که با خط قرمز مشخص شده است فرد بودن پلاک را می‌رساند چرا که 5 عددی فرد است اگر به جای این رقم، هر کدام از ارقام زوج می‌آمد پلاک مشخص شده زوج است.

پلاک زوج و فرد چیست؟

به عبارت دیگر اگر پلاک را از چپ به راست بخوانیم در مثال زیر ایران 11 | 367ب42 عدد 7 نشان دهنده فرد بودن پلاک خودروی ماست.

در طرح جدید کنترل آلودگی هوا ، محدوده طرح زوج و فرد همان مرزهای محدوده زوج یا فرد سابق است.

انتخاب پلاک زوج یا فرد

در انتخاب پلاک زوج یا فرد این سوال مطرح است که آیا مالکان خودروهای با پلاک زوج می توانند پلاک خودروهای خود را به پلاک فرد یا بالعکس تغییر دهند؟

اما پاسخ این است که برابر آئین نامه و قانون، پلیس راهور موظف به شماره گذاری وسیله نقلیه است و تکلیفی در خصوص ارائه پلاک زوج یا فرد براساس انتخاب شخص مالک ندارد. تخصیص و انتخاب پلاک زوج یا فرد در اختیار کاربر شماره گذاری نیست.

پلاک زوج بهتر است یا فرد؟

با اجرای طرح ترافیک جدید یا طرح کنترل آلودگی هوا در تهران داشتن پلاک زوج و یا فرد در داشتن تعداد روزهای بیشتر برای تردد در محدوده طرح ترافیک دیگر بی معنا است. اینکه پلاک زوج بهتر است یا فرد تفاوتی وجود ندارد و همانطور که قبلا گفته شده پلاک های تهران چه زوج و چه فرد ۲۰ روز در هر فصل می‌ توانند رایگان در محدوده طرح ترافیک وارد شوند. در صورتی که در طرح زوج و فرد قدیم با توجه به تعداد روزهای کاری تهران (شنبه تا چهارشنبه) خودروهای پلاک فرد، کمتر از پلاک زوج می‌توانستند وارد طرح شوند (سهم 40 درصدی پلاک‌ های فرد درمقابل 60 درصدی پلاک های زوج)

[irp posts="854" name="نحوه خرید طرح کنترل آلودگی هوا ( طرح زوج و فرد سابق)"]