پیامک کشف حجاب برای بار سوم

اگر در خودروی شما بعد از دو بار کشف حجاب و عدم توجه برای بار سوم نیز این تخلف دیده شود پیامکی مبنی بر سه بار نقض قوانین و مقرار کشور از سوی سر شماره پلیس صادر می گردد و در آن ذکر شده که ماموران در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. در این مرحله است که خودروی شما برای طی مراحل قانونی باید توقیف شود و به شما دو گزینه توقیف در پارکینگ شخصی با قفل چرخ و یا توقیف در پارکینگ عمومی راهور داده می شود که باید یکی را انتخاب کنید. پس از آن خودرو به‌ مدت یک هفته در پارکینگ خواهد ماند و پس از آن مالک باید مراحل قانونی ترخیص خودرو را طی کند تا بتواند خودرو را از توقیف خارج کند. در این مرحله بهتر است مالک خودرو شخصا از طریق پلیس امنیت اخلاقی ‌ راهور پیگیری کرده و بعد از پرداخت جریمه و خلافی تقاضای ترخیص خودرو دهد 

پیامک کشف حجاب برای بار سوم

نحوه اعتراض به پیامک کشف حجاب چگونه است؟

اگر میخواهید به صورت اینترنتی به پیامک کشف حجاب خودروی خود اعتراض کنید میتوانید با مراجعه به آدرس این لینک و با داشتن کد اعتراض و وارد کردن آن به پیامک کشف حجاب خود اعتراض کنید. در این قسمت دو گزینه برای اعتراض وجود دارد: اولی عدم حضور در زمان اعلام شده و دومی عدم حضور در جغرافیای اعلام شده در پیامک