رمز پیش فرض کارت سوخت چیست؟

اغلب افرادی که به تازگی کارت سوخت خود را دریافت نموده اند، از رمز پیش فرض کارت سوخت بی اطلاعند. این موضوع باعث شده که تعداد مراجعات به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دفاتر پست و پلیس +۱۰ چندین برابر افزایش داشته باشد. اما آن بخش از مراجعات که باید ساماندهی شود تا از ازدحام جمعیت در مراکز بکاهد، مربوط به افرادی است که نمی‌دانند برای رفع مشکل خود باید به کدام نهاد مراجعه کنند.

برای دریافت، حذف یا تغییر رمز کارت سوخت خود به کجا مراجعه کنیم؟ بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، رانندگان برای صدور کارت المثنی بایستی  به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند اما برای حذف رمز کارت سوخت و صدور رمز جدید باید به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی معرفی شده در سایت این شرکت مراجعه نمایند. همچنین برای دریافت کارت سوخت مانده در باجه‌های معطله پست باید به دفاتر پستی مراجعه کنند.

حذف رمز کارت‌ سوخت و دریافت رمز جدید

برخی از رانندگان به تازگی در حال استفاده از کارت سوخت‌های قدیمی خود هستند و رمز خود را فراموش کرده‌اند. بعضی هم در زمان امتحان رمز خود با وارد کردن بیش از حد مجاز رموز نامعتبر، کارت سوختشان قفل می‌شود. این افراد و موارد مشابه باید با مدارک مالکیت خودرو و مشخصات هویتی برای حذف رمز کارت هوشمند سوخت خود و صدور رمز جدید به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند. البته در صورتی که پشت کارت سوخت به نام مالک وسیله نقلیه نباشد، باید برگه استعلام کارت سوخت از پلیس +۱۰ گرفته شود.

پیشنهاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این است که این افراد ابتدا با درج چهار رقم آخر شماره ملی کسی که کارت سوخت به نام او صادر شده است (چهار رقم آخر شماره ملی به عنوان رمز پیش فرض است) اقدام کنند، در غیر اینصورت و عدم پذیرش رمز پیش فرض، با مراجعه به یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رمز قدیمی را حذف کنند.

مورد دیگر پیغام کد 25 یا پیام ابطال کارت سوخت است که در هنگام قراردادن کارت هوشمند سوخت در تلمبه جایگاه نمایش داده می شوود. در این خصوص هم باید مالک خودرو به یکی از دفاتر پلیس +10  مراجعه و درخواست کارت سوخت جدید بدهد.

برای افرادی که بتازگی کارت سوخت گرفته‌اند نیز چهار رقم آخر کد ملی، به عنوان پیش فرض رمز کارت سوخت معتبر است.

در صورت داشتن هرگونه سؤال، پیشنهاد یا انتقاد پیرامون سامانه هوشمند سوخت می‌توان با مرکز تماس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با شماره ۰۹۶۲۷ تماس گرفت.

مدارک هویتی لازم برای حذف رمز کارت هوشمند سوخت

در خصوص حذف رمز کارت هوشمند سوخت حضور مالک وسیله نقلیه جهت حذف رمز کارت الزامی بوده و در صورت درخواست توسط شخص دیگر با ارائه وکالتنامه محضری یا برگه انحصار وراثت حذف رمز کارت سوخت امکانپذیر است. ۱. اشخاص حقیقی: یکی از مدارک شناسایی مالک وسیله نقلیه (شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه) ۲. اشخاص حقوقی: معرفی‌نامه رسمی سازمان مربوطه با درج شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده. ۳. مدارک شناسایی وسیله نقلیه: کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه ۴. تکمیل فرم درخواست رمز گشایی ۵. در دست داشتن اصل کارت هوشمند سوخت جهت حذف رمز کارت هوشمند سوخت الزامی است. (دارای فیزیک سالم بدون چسب خوردگی و شکستگی و...)

برای حذف یا تغییر رمز کارت سوخت خود به کجا مراجعه کنیم؟

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در تهران

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در اصفهان

مراکز بازیابی رمز کارت سوخت در ارومیه

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در البرز (کرج)

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در تبریز

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در اهواز

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در فارس

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در خراسان رضوی

آدرس مراکز تغییر و بازیابی رمز کارت سوخت در استان مرکزی