کارت سوخت به چه خودروهایی تعلق نمی گیرد؟

سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا درباره تعداد موتورسیکلت و خودروهای فرسوده در کشور اظهار داشت: در حال حاضر در کشور 23 میلیون و 500 هزار خودرو وجود دارد که 536 هزار دستگاه آن بالای 25 سال سن دارند و فرسوده محسوب می شوند. همچنین از 11 میلیون و 500 دستگاه موتورسیکلت نیز 7 میلیون و 200 هزار دستگاه بالای 10 سال و 15 سال سن دارند و البته برخی در پارکینگ ها مانده که فرسوده محسوب می شوند.

به گزارش فرمون به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: بر اساس قانون خودروهای بالای 25 سال و موتورسیکلت های بالای 10 سال فرسوده بوده و کارت سوخت به آنها تعلق نمی گیرد و باید با بنزین نرخ آزاد سوخت گیری کنند. متاسفانه بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس ها و کامیون ها نیز در سن فرسودگی هستند که باید برای نوسازی آنها اقدام کرد.

سردار هادیانفر در ادامه در مورد تردد خودروهای بدون معاینه فنی گفت: بر اساس ماده 8 قانون هوای پاک هر خودرویی که فاقد معاینه فنی باشد از طریق دوربین و یا به صورت دستی و سیستمی توسط ماموران راهور مبلغ 50 هزار تومان جریمه خواهد شد و رانندگان حتما برای دریافت معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند. البته ما امیدواریم با افزایش قیمت سوخت ترددها کاهش یابد و به دنبال آن از آلودگی هوا نیز کاسته شود، اما تاکنون آمارهای ما از روزهای نخست سهمیه بندی بنزین کاهش تردد را نشان نمی دهد.