اولویت دوگانه سوز شدن با کدام خودروهاست؟

براساس گفته های مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تمام خودروهای بنزینی قابلیت تبدیل به گازسوز شدن را دارند و در این میان اولویت دوگانه سوز شدن با خودروهای پرمصرف مانند وانت ها و وسایل حمل و نقل عمومی مانند ون و انواع تاکسی ها خواهد بود که این موضوع در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش فرمون به نقل از ایرنا، براساس آمارها حدود 100 هزار انواع تاکسی و حدود 50 درصد از وانت ها و ون ها که از خودروهای پرمصرف محسوب می شوند، می توانند به گازسوز تبدیل شوند. تبدیل خودروهای با موتور بنزینی به دوگانه سوز نیز از وظایف وزارت صمت و خودروسازان است تا روند دوگانه سوز شدن این خودروها با سرعت بیشتری همراه شود.

در حال حاضر 50 درصد از ظرفیت توزیع CNG کشورخالی است. مصرف CNG بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین، مصرف CNG در کشور 10 درصد افزایش یافت. همچنین پیش بینی می شود با گازسوز کردن وانت ها، 10 میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش و در مقابل 10 میلیون متر مکعب مصرف CNG در کشور افزایش یابد.