استعلام خلافی کشف حجاب ۱۴۰۲

بسیاری از افراد به اشتباه تصویر میکنند که به محض دریافت پیامک از سرشماره پلیس مبنی بر تذکر رعایت حجاب در خودرو توسط راننده یا سرنشین ، تخلفی بر روی پلاک توسط راهور ثبت می شود و سریعا اقدام به استعلام خلافی خودرو کرده اما با جریمه ای مبنی بر عدم رعایت حجاب روبرو نمیشوند و یا گاها خلافی آنها صفر است. باید توجه داشته باشید علیرغم تصور اشتباه درباره اینکه کشف حجاب در خودرو به منزله تخلف رانندگی محسوب میشود اما هنوز کدتخلفی برای این موضوع توسط راهور به ثبت نرسیده است و این موضوع هنوز برای بسیاری از افراد شفاف نیست

باید توضیح دهیم که پیامک تذکر کشف حجاب سه نوع دارد که در صورت تکرار عدم رعایت حجاب توسط راننده یا یکی از سرنشین های خودرو این پیام طی سه مرحله ارسال شده و هر مرحله تبعات خاص خود را دارد

پیامک اول کشف حجاب: که جنبه تذکر دارد و حاوی یک لینک است که میتوانید طی ۴۸ ساعت از طریق آن لینک اقدام به اعتراض کنید که در زمان و مکان قید شده حضور نداشته اید 

پیامک اول کشف حجاب

پیامک دوم کشف حجاب: که تکرار مکان تخلف و زمان تخلف شما در آن قید شده و خبر از توقیف ۱۵ روزه سیستمی پلاک خودروی شما دارد و در این مدت از خدمات فراجا مانند تعویض پلاک یا ترخیص از پارکینگ و حتی استعلام خلافی آنلاین نمیتوانید استفاده کنید و شکایت روی پلاک شما توسط فراجا ثبت می گردد. در این حالت در صورت استعلام خلافی با ملبغ صفر مواجهه می شوید

پیامک دوم کشف حجاب

پیامک سوم کشف حجاب: که زمان و مکان تخلف کشف حجاب در خودروی شما در آن قید شده و در این مرحله خودروی شما باید در پارکینگ شخصی یا عمومی به انتخاب خوده مالک توقیف گردد تا مراحل قانوی آن طی شود

پیامک سوم کشف حجاب

پس درصورتی که هر یک از این پیامک ها برای شما ارسال شد در گام اول سعی کنید که حجاب را در خودروی خود رعایت کرده و سریعا اقدام به پیگیری و یا اعتراض به پیامک کشف حجاب و یا رفع شکایت کشف حجاب کنید کنید