توقف خودرو برای کنترل مدارک رانندگان ممنوع است

حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان اظهار داشت: بر اساس ماده ۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹، رانندگان هنگام رانندگی باید مدارکی مانند گواهینامه، بیمه‌نامه شخص ثالث، کارت خودرو و برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند تا در صورت درخواست پلیس راهور آن را ارائه دهند.

به نقل از عصر خودرو، وی ادامه داد: پلیس راهور در صورتی می‌توانند مدارک رانندگان را مطالبه کند که تخلف راننده محرز شود یا تحت تعقیب قضایی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در ادامه بیان داشت: اگر پلیس راهور خودرویی را که دارای سرعت مطمئنه باشد و تمام سرنشینان نیز کمربند ایمنی زده‌اند را برای کنترل مدارک متوقف کند، این اقدام نقض حقوق شهروندی است.

وی در پایان گفت: بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نقض حقوق شهروندی جرم بوده و از پلیس راهور انتظار داریم که مانند گذشته نسبت به رعایت دقیق این قانون اقدام کند.