70 درصد خودروهای سرقتی کشور پراید هستند

سردار محسن حسن خانی، رئیس پلیس آگاهی صبح روز گذشته با حضور در مراسم "روز کارآگاه" با اشاره به افزایش جرایم و همچنین افزایش فاکتورهای تاثیرگذار بر جرم، اعلام کرد که ما ناگزیر هستیم روش های جدیدی را اتخاذ کنیم تا بتوانیم به نیازهای مردم پاسخ دهیم، پلیس آگاهی بیشترین ارتباط را با مردم خواهد داشت و نیروی پلیس آگاهی نیز یک پلیس انسان محور خواهد بود.

به گزارش فرمون به نقل از مهر، سردار محسن حسن خانی در بین صحبت های خود به این موضوع اشاره می کند که در حال حاضر بخش اعظمی از سرقت وسایل نقلیه تا 70 درصد مربوط به خودروی سواری "پراید" است و از این تعداد، 90 درصد آنان مربوط به خودروی پراید مدل 86 به پایین می شود که دلیل اصلی آن نبودن ایمنی و امنیت لازم برای خودروهای مذکور است و شرکت سازنده ایمنی و تجهیزات لازم را برای جلوگیری از سرقت این دسته از وسایل نقلیه بکار نگرفته است.

هرچند امروزه اگر سرقت یا تصادف می شود، همه به نیروی انتظامی نگاه می کنند، درصورتی که تمامی مسئولیت جرائم مذکور برعهده پلیس نیست و باید تمامی دستگاه های نظارتی و اجرایی وارد عمل شوند تا چنین چیزی رخ ندهد.