بجای هدر رفت زمان در ترافیک، چقدر می توان درآمد کسب کرد؟

تحقیقاتی جدید با در نظر گرفتن متوسط میانگین افراد شاغل در کشورهای مختلف، به این موضوع پرداخته است که بجای زمانی که در ترافیک صرف می شود، چقدر می توان درآمد کسب کرد. برای اکثریت کارگران رفت و آمدهای روزانه به کار و همچنین بازگشت به خانه می تواند بخش مهمی از زندگی روزمره باشد و این موضوع می تواند تبدیل به یکی از بدترین قسمت روز برای افراد شاغل بویژه کارگران باشد.

روشن است که صرف کردن زمان در ترافیک بسیار گران تمام می شود، در همین خصوص تیم Sky Blue Credit اخیرا تعداد افرادی را که حداقل دستمزد 7.25 دلاری در روز دریافت می کنند، مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسید که برای هرسال صرف کردن زمان در ترافیک، می توان سالیانه حدود 1068 دلار درآمد کسب کرد که در ترافیک از دست رفته است.

همانطور که انتظار می رفت، ایالات متحده آمریکا طولانی ترین رفت و آمدها را در نزدیکی شهرهای اصلی خود دارد و در بسیاری موارد افراد ساکن شهرهای بزرگ ایالات نیویورک به طور میانگین سالیانه حدود 11.9 روز از عمر خود را در ترافیک از دست می دهند و ساکنان شهرهای بزرگ مریلند به طور میانگین حدود 11.8 روز از عمر خود را به طور سالیانه در ترافیک صرف می کنند و این میزان برای ایالت نیوجرسی به 11.4 روز خواهد رسید.

فرض بر این است که یک نفر حداقل دستمزد را در ایالت های ذکر شده آمریکا دریافت کند. این موضوع بدان معنا خواهد بود که افراد ساکن نیویورک به طور سالیانه فرصت بدست آوردن درآمد 2073 دلاری را از دست می دهند و افراد ساکن در ایالت مریلند وقت خود را برای درآمد 2054 دلاری در سال از دست می دهند. ساکنان ایالت نیوجرسی نیز با تلف کردن وقت خود در ترافیک، فرصت بدست آوردن درآمد 1979 دلاری طی یکسال را از دست خواهند داد.

علاوه بر این، فرصت از دست رفته برای دیگر ایالات های آمریکا که دارای کمترین زمان تلف شده در ترافیک هستند نیز محاسبه شده است. به عنوان مثال مردمان ایالت داکوتای جنوبی به طور میانگین حدود 6.1 روز کاری خود را در ترافیک از دست می دهند و منجر به از دست رفتن درآمد 1068 دلاری می شود. بعد از آن مردمان داکوتای شمالی هستند که زمان صرف شده آنان در ترافیک به 6.2 روز و درآمد از دست رفته آنان به 1074 دلار می رسد. در ادامه هم می رسیم به ایالت مونتانا که در کنار 6.4 روز زمان از دست رفته، هزینه 1118 دلاری برآورد شده است.

منبع: پرشین خودرو