محدودیت های گواهینامه پایه سه

گواهینامه های رانندگی در جدیدترین تقسیم بندی به 5 گروه پایه سوم، پایه دوم، پایه یکم، ویژه و موتورسیکلت تقسیم بندی شده اند. اکثر افرادی که اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه می کنند گواهینامه پایه سوم دارند اما محدودیت های این گواهینامه چیست؟

به گزارش فرمون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرگرد مسلم تیموری رئیس اداره حمل و نقل معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص محدودیت های این گواهینامه توضیح داد که دارندگان گواهینامه پایه سوم باید توجه داشته باشند که مجاز به رانندگی خودروهایی با حداکثر ظرفیت 9 نفر یا به عبارت دیگر خودروهایی با وزن حداکثر 5/3 تن وزن هستند.

همچنین با توجه به گفته های وی حداقل گواهینامه برای راندن وسایل نقلیه شخصی گواهینامه پایه سوم می باشد.

اگر گواهینامه رانندگی خود را تمدید کرده اید و منتظر دریافت آن هستید برای پیگیری گواهینامه رانندگی و استعلام صدور این مطلب را بخوانید.