سهمیه بنزین کدام وسایل نقلیه قابل ذخیره‌سازی است؟

امیر وکیل زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: کسانی که هنوز کارت سوخت شخصی ندارند، هنوز به دست‌شان نرسیده و یا هنوز تقاضای صدور کارت سوخت المثنی نداده اند، نگران سوختن سهمیه‌های خود نباشند.

وی افزود: از ساعت صفر روز ۲۴ آبان امسال، سهمیه ۶۰ لیتری آبان برای آن‌ها در نظر گرفته شده و محفوظ است و تا ۶ ماه این سهمیه قابل ذخیره سازی است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص سقف قابل ذخیره سازی سهمیه‌ها در کارت‌های سوخت شخصی گفت: حداکثر ۶ سهمیه ۶۰ لیتری، یعنی برابر با ۳۶۰ لیتر، برای سواری‌های شخصی در کارت سوخت قابل ذخیره‌سازی است و آنچه مازاد بر 360 لیتر باشد، می‌سوزد؛ یعنی ذخیره نمی‌شود. به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ذخیره شدن سهمیه‌های بنزین فقط مختص به سواری‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها است.

وکیل زاده در پاسخ به اینکه "پروسه زمانی صدور کارت سوخت چقدر طول خواهد کشید؟ "، بیان کرد: با ترافیکی که الان داریم که حدود ۲۴۰ هزار کارت سوخت در نوبت صدور است، حدود ۳ هفته تا یک ماه زمان می‌برد تا کارت سوخت جدید صادر شود.

سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران به حالت سابق یعنی ۶۰ لیتر در هر بار سوخت‌گیری بازگشته و محدودیت ۲۰ لیتر کارت سوخت جایگاه‌داران برداشته شده است. هم اکنون، بنزین با کارت سوخت جایگاه‌داران برای کسانی که کارت سوخت ندارند، هر لیتر ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

سهمیه بندی بنزین